Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 49/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long,Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 49/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN BÌNH LONG, PHƯỚC LONG, BÙ ĐĂNG VÀ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Thành lập phường Tân Thiện thuộc thị xã Đồng Xoài trên cơ sở điều chỉnh 360 ha diện tích tự nhiên và 8.664 nhân khẩu của phường Tân Xuân.

Phường Tân Thiện có 360 ha diện tích tự nhiên và 8.664 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Thiện: Đông giáp xã Đồng Tiến và xã Tân Phước, huyện Đồng Phú; Tây giáp phường Tân Bình; Nam giáp phường Tân Xuân; Bắc giáp phường Tân Đồng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Tân Thiện:

Phường Tân Xuân còn lại 998 ha diện tích tự nhiên và 9.046 nhân khẩu.

Thị xã Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Phú, Tân Đồng và các xã: Tiến Thành, Tiến Hưng, Tân Thành.

2. Thành lập xã Minh Tâm thuộc huyện Bình Long trên cơ sở điều chỉnh 7.369 ha diện tích tự nhiên và 5.132 nhân khẩu của xã Minh Đức.

Xã Minh Tâm có 7.369 ha diện tích tự nhiên và 5.132 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Minh Tâm: Đông giáp xã Thanh Bình; Tây giáp xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Nam giáp xã Minh Đức; Bắc giáp xã An Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Minh Tân:

Xã Minh Đức còn lại 5.290 ha diện tích tự nhiên và 4.855 nhân khẩu.

Huyện Bình Long có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Thanh An, An Khương, Thanh Bình, Tân Khai, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Minh Đức, Minh Tâm, Tân Lợi, Phước An, Tân Hưng, Thanh Lương, Thanh Phú, An Phú và thị trấn An Lộc.

3. Thành lập xã Bình Sơn thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 4.368 ha diện tích tự nhiên và 7.612 nhân khẩu của xã Bình Phước.

Xã Bình Sơn có 4.368 ha diện tích tự nhiên và 7.612 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Sơn: Đông giáp xã Sơn Giang và thị trấn Phước Bình; Tây giáp xã Long Bình và xã Long Hưng, Nam giáp xã Bình Tân; Bắc giáp xã Đa Kia và xã Phú Nghĩa.

4. Thành lập xã Bình Tân thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 5.804,44 ha diện tích tự nhiên và 8.699 nhân khẩu còn lại của xã Bình Phước.

Xã Bình Tân có 5.804,44 ha diện tích tự nhiên và 8.699 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Tân: Đông giáp xã Phước Tín và thị trấn Phước Bình; Tây giáp xã Long Hưng; Nam giáp xã Phước Tín và xã Bù Nho; Bắc giáp xã Bình Sơn.

5. Thành lập xã Phú Văn thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu của xã Đức Hạnh.

Xã Phú Văn có 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Văn: Đông giáp xã Đắk Nhau và xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Tây giáp xã Phú Nghĩa; Nam giáp xã Đức Hạnh; Bắc giáp xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập và xã Phú Nghĩa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Phú Văn:

Xã Đức Hạnh còn lại 4.420,14 ha diện tích tự nhiên và 5.381 nhân khẩu.

- Huyện Phước Long có 20 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Thắng, Đức Hạnh, Phú Văn, Phú Nghĩa, Đa Kia, Bình Tân, Bình Sơn, Long Bình, Sơn Giang, Phước Tín, Long Hưng, Bù Nho, Long Hưng, Phú Riềng, Phú Trung, Long Hà và thị trấn Phước Bình, thị trấn Sơn Giang.

6. Thành lập xã Nghĩa Bình thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở điều chỉnh 4.818 ha diện tích tự nhiên và 5.139 nhân khẩu của xã Nghĩa Trung.

Xã Nghĩa Bình có 4.818 ha diện tích tự nhiên và 5.139 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Bình: Đông giáp xã Thống Nhất; Tây giáp xã Phước Tín, huyện Phước Long; Nam giáp xã Nghĩa Trung; Bắc giáp xã Đức Liễu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung còn lại 8.667.81 ha diện tích tự nhiên và 7.237 nhân khẩu.

Huyện Bù Đăng có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Đắk Nhau, Minh Hưng, Bom Bo, Đồng Nai, Thọ Sơn, Phú Sơn, Đoàn Kết, Phước Sơn, Thống Nhất, Đức Liễu, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đăng Hà và thị trấn Đức Phong.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Bình Phước;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,  
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 49/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long,Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13