Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 18/02/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 14/CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ THUỘC CÁC HUYỆN TÂN YÊN, LỤC NAM - TỈNH BẮC GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tân Yên, Lục Nam - tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Cao Thượng, thị trấn huyện lỵ củahuyện Tân Yên trên cơ sở 238,96 ha diện tích tự nhiên và 3.810 nhân khẩu của xãCao Thượng; 28,3 ha diện tích tự nhiên và 781 nhân khẩu của xã Cao Xá; 1,88 hadiện tích tự nhiên và 72 nhân khẩu của xã Liên Sơn.

- Thị trấn Cao Thượng có 269,14 ha diện tích tự nhiên và 4.663 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cao Thượng: Đông giáp xã Cao Thượng, Tây giáp xã Cao Xá; Nam giáp xã Cao Xá và xã Cao Thượng; Bắc giáp xã Liên sơn và xãCao Thượng.

Sau khi điều chính địa giới:

- Xã Cao thượng còn lại 627,79 ha diện tích tự nhiên và5.909 nhân khẩu.

- Xã Cao Xá còn lại 1.535,02 ha diện tích tự nhiên và 9.579 nhân khẩu.

- Xã Liên Sơn còn lại 758,89 ha diện tích tự nhiên và 4.610 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn huyện lỵ của huyện Lục Nam trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 3.071 nhân khẩu của xã ChuĐiện; 142 ha diện tích tự nhiên và 1.955 nhân khẩu của xã Tiên Hưng; 40 ha diệntích tự nhiên và 113 nhân khẩu của xã Tam Dị.

- Thị trấn Đồi Ngô có diện tích tự nhiên 472 ha và 5.139nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Đồi Ngô: Đông giáp xã Tiên Hưng; Tây giáp xã Bảo Đài và xã Chu Điện; Nam giáp xã Chu Điện; Bắc giáp xã Tam Dị.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

- Xã Chu Điện còn lại 1.432 ha diện tích tự nhiên và 9.729nhân khẩu.

- Xã Tiên Hưng còn lại 694 ha diện tích tự nhiên và 5.321nhân khẩu.

- Xã Tam Dị còn lại 2.654 ha diện tích tự nhiên và 14.662nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhBắc Giang và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 14/CP ngày 18/02/1997 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tên Yên, Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.248

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!