Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Số hiệu: 105/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 105/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi chung là cá nhân); cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài (gọi chung là tổ chức); hộ gia đình; cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất đai hoặc trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

2. Cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng, loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

2. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

3. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước tạm giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao, mượn đất mà không trả lại đất.

4. Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác là hành vi đưa vật liệu xây dựng, chất thải, chất độc hại hay các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc lên thửa đất của mình hoặc đào bới, xây tường, làm hàng rào và các hành vi khác mà hành vi này gây cản trở, làm giảm khả năng sử dụng đất của người khác hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

5. Cung cấp dữ liệu đất đai không đúng quy định của pháp luật là hành vi cung cấp các số liệu, tài liệu về đất đai gồm: số hiệu, kích thước, hình thể, diện tích, vị trí, người sử dụng thửa đất, nguồn gốc, mục đích, thời hạn sử dụng đất, giá đất, tài sản gắn liền với đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện và chưa thực hiện; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, biến động trong quá trình sử dụng đất và các thông tin khác có liên quan không đúng với quy định của pháp luật về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai.

6. Chậm cung cấp dữ liệu đất đai là hành vi chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra sau mười (10) ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra hoặc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người có thẩm quyền, của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai (02) năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.

2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba (03) tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính chưa bị xử phạt thì người có thẩm quyền không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này.

4. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà người có hành vi vi phạm lại có hành vi vi phạm hành chính mới quy định tại Nghị định này hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt được tính lại kể từ thời điểm có hành vi vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 5. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời; việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công khai; triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền quy định tại các Điều 25, 26 và 27 của Nghị định này thực hiện.

3. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần.

Nhiều người cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì từng người vi phạm đều bị xử phạt.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

4. Hình thức xử phạt chính được áp dụng độc lập; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với những hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Nghị định này trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Hình thức, mức độ xử phạt được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính, nhân thân của người có hành vi vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng được áp dụng theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10).

6. Mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của mức xử phạt quy định đối với hành vi đó; nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống mức thấp hơn, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của mức xử phạt; nếu hành vi vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên cao hơn, nhưng không được vượt quá mức tối đa của mức xử phạt.

Điều 7. Xác định mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính

1. Mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất tại thời điểm xử phạt do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất đó quy định và chia thành bốn (04) mức sau đây:

a) Mức một (1): trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền dưới ba mươi triệu (30.000.000) đồng đối với đất nông nghiệp, dưới một trăm năm mươi triệu (150.000.000) đồng đối với đất phi nông nghiệp;

b) Mức hai (2): trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến dưới tám mươi triệu (80.000.000) đồng đối với đất nông nghiệp, từ một trăm năm mươi triệu (150.000.000) đồng đến dưới bốn trăm triệu (400.000.000) đồng đối với đất phi nông nghiệp;

c) Mức ba (3): trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ tám mươi triệu (80.000.000) đồng đến dưới hai trăm triệu (200.000.000) đồng đối với đất nông nghiệp, từ bốn trăm triệu (400.000.000) đồng đến dưới một tỷ (1.000.000.000) đồng đối với đất phi nông nghiệp;

d) Mức bốn (4): trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng trở lên đối với đất nông nghiệp, từ một tỷ (1.000.000.000) đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

2. Đối với các loại đất chưa được xác định giá mà phải xác định giá để tính mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính gây ra thì việc xác định giá thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT

Điều 8. Sử dụng đất không đúng mục đích

1. Sử dụng đất không đúng mục đích mà không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến năm trăm nghìn (500.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2).

c) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

2. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ao, hồ, đầm, nuôi trồng thủy sản sử dụng nước mặn mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ hai mươi triệu (20.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến bốn trăm triệu (400.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

4. Chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp theo quy định phải nộp tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến ba trăm triệu (300.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

5. Sử dụng đất để xây dựng công trình, đầu tư bất động sản thuộc khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế trái với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được công bố thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến ba trăm triệu (300.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

6. Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 9. Lấn, chiếm đất

1. Lấn, chiếm đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

2. Lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất thuộc khu vực đô thị, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ thì hình thức và mức xử phạt theo quy định tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn công trình, đô thị, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; trường hợp pháp luật về chuyên ngành liên quan chưa quy định thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

3. Lấn, chiếm đất quốc phòng, an ninh thì hình thức xử phạt, mức phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

4. Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hủy hoại đất

1. Làm suy giảm chất lượng đất hoặc làm biến dạng địa hình gây hậu quả làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích sử dụng đã được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

2. Gây ô nhiễm đất dẫn đến hậu quả làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả làm suy giảm chất lượng đất, khắc phục việc thải chất độc gây ô nhiễm đất, khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 11. Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác

1. Hộ gia đình, cá nhân có hành vi gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đưa chất thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc lên thửa đất của mình gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác;

b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

2. Tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đưa vật liệu xây dựng, chất thải, chất độc hại hay các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc lên thửa đất của mình làm giảm khả năng sử dụng đất hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác;

b) Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp sau:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Điều 12. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai

1. Phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phi nông nghiệp mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này còn buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 13. Tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không đủ điều kiện

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi tự chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai.

2. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi tự chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai.

3. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi sử dụng đất lấn, chiếm đất nông nghiệp mà đem chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

4. Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi sử dụng đất lấn, chiếm đất phi nông nghiệp mà đem chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

5. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này còn bị tịch thu lợi ích có được do vi phạm và buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Điều 14. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân có hành vi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện thì bị phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị.

2. Tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 15. Không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, không đăng ký biến động quyền sử dụng đất, đăng ký không đúng loại đất, không đăng ký khi chuyển mục đích sử dụng đất, không đăng ký gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất mà đang sử dụng đất

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hộ gia đình, cá nhân có hành vi không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, không đăng ký biến động quyền sử dụng đất, đăng ký không đúng loại đất, không đăng ký khi chuyển mục đích sử dụng đất, không đăng ký gia hạn sử dụng đất khi đến hạn sử dụng đất mà đang sử dụng đất.

2. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, không đăng ký biến động quyền sử dụng đất, đăng ký không đúng loại đất, không đăng ký khi chuyển mục đích sử dụng đất, không đăng ký gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất mà đang sử dụng đất.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính (đăng ký) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 16. Gây cản trở trong việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không có mặt tại địa điểm để bàn giao đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi ngăn cản cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác định mốc giới, bàn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đến trên thực địa, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều 17. Không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Phạt tiền năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hộ gia đình, cá nhân có hành vi không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền một triệu (1.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với tổ chức, cơ sở tôn gió có hành vi không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 18. Tự tiện di chuyển, làm sai lệch, hư hỏng mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn của công trình, mốc địa giới hành chính

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi tự tiện di chuyển, làm sai lệch mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn của công trình, mốc địa giới hành chính.

2. Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi làm hư hỏng mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn của công trình, mốc địa giới hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Điều 19. Làm sai lệch các giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 20. Chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm quá thời hạn mười hai (12) tháng liền; không sử dụng đất trồng cây lâu năm quá thời hạn mười tám (18) tháng liền; không sử dụng đất trồng rừng quá thời hạn hai bốn (24) tháng liền mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

2. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi không sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư quá thời hạn mười hai (12) tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Điều 21. Chậm hoặc không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra; cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân có hành vi chậm hoặc không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra; cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng đối với hành vi chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

b) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai;

c) Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

2. Tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi chậm hoặc không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra; cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai;

b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

c) Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng đối với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

3. Ngoài việc xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Điều 22. Hành nghề tư vấn về giá đất mà không thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất theo quy định của pháp luật hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

1. Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi hành nghề tư vấn về giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng không thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi hành nghề tư vấn về giá đất là mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Ngoài việc xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này còn bị áp dụng biện pháp tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá.

Điều 23. Hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đăng ký hoạt động hành nghề

1. Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng đối với hành vi hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đăng ký hoạt động hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Ngoài việc xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này còn bị áp dụng biện pháp cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 24. Cung cấp dữ liệu đất đai không đúng quy định của pháp luật

1. Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi cung cấp dữ liệu đất đai không đúng với quy định của pháp luật về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai.

2. Phạt tiền từ hai mươi triệu (20.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người khác.

Chương 3.

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 25. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến hai triệu (2.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến hai triệu (2.000.000) đồng;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến hai triệu (2.000.000) đồng; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Điều 26. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Thanh tra viên đất đai đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến năm trăm nghìn (500.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến hai triệu (2.000.000) đồng;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

2. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra.

3. Chánh Thanh tra Tổng cục Quản lý đất đai có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến một trăm triệu (100.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

4. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Điều 27. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính và nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Việc ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính và nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 16 và khoản 17 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi là Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12) và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 28. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phải thu hồi đất, phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ về đất đai

1. Khi xử lý vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp phải thu hồi đất quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 của Nghị định này mà có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai thì thực hiện đồng thời việc xử phạt vi phạm hành chính và việc thu hồi đất;

b) Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại các Điều 25, 26 và 27 của Nghị định này nhưng không có quyền thu hồi đất thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi đất đối với trường hợp đủ căn cứ; trường hợp không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai thì phải thông báo cho người đề nghị, người bị xử phạt, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất biết rõ lý do;

c) Trường hợp hết thời hiệu xử phạt quy định tại Điều 4 của Nghị định này, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính và ra quyết định thu hồi đất trong trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp không thuộc thẩm quyền.

2. Khi xử lý vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đăng ký hoạt động hành nghề để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền mà không được giữ lại để xử phạt hành chính.

Trường hợp đã ra quyết định xử phạt, nếu sau đó phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chứa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt phải hủy quyết định đó và trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày hủy quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Chương 4.

THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

Điều 29. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 , Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 30. Thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định khác.

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Các biện pháp cưỡng chế khác để thi hành quyết định xử phạt.

3. Việc hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10.

4. Thẩm quyền, thủ tục và việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10, tại khoản 27 và khoản 28 Điều 1 của Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Tổ chức thực hiện

1. Khi có văn bản của người ban hành quyết định thanh tra hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu đo đạc xác định diện tích, xác định giá đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc xác định diện tích và phối hợp với cơ quan tài chính xác định giá đất trong thời gian không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

2. Kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất và xác định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều này do ngân sách nhà nước chi trả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quy định tại khoản này.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ban hành mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 105/2009/ND-CP

Hanoi, November 11, 2009

 

DECREE

ON THE SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE LAND DOMAIN

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Land Law;
Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations; the March 8, 2007 Ordinance Amending a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; and the April 2, 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;
At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Administrative violations in the land domain specified in this Decree are acts in violation of the land law intentionally or unintentionally committed by land users, concerned organizations and individuals or land-related service providers, which, however, are not serious enough for penal liability examination under law.

Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to domestic and foreign individuals and overseas Vietnamese (collectively referred to as individuals); domestic agencies and organizations and foreign organizations (collectively referred to as organizations); households; and religious institutions that commit acts of administrative violation in using land or providing land-related services.

2. Cadres and civil servants on duty who commit acts of violating the law on land management shall be disciplined under the law on cadres and civil servants and the Government's Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004, on enforcement of the Land Law. If their acts show criminal signs, they shall be examined for penal liability under law.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. Use of land for improper purposes means an act of using land not according to the use purposes or the categories of land indicated in land use right certificates; house ownership and residential land use right certificates: land use right and house and land-attached asset ownership certificates; land allocation or land lease decisions; decisions permitting the change of land use purposes: or other land use right papers specified in Clauses 1, 2 and 5, Article 50 of the Land Law.

2. Land encroachment means the land user's removal without permission of the landmarks or boundary markers of his/her land lot to expand the land area.

3. Land appropriation means the use of land without permission of a competent state agency or the land user, or the use of land temporarily allocated by the State or borrowed without returning such land upon the expiration of the duration of land allocation or borrowing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Supply of land-related data in contravention of law means an act of providing data or documents on land, including number, size, shape, area, location, land user, origin, land use purposes and duration, land price, land-attached assets, land-related financial obligations already fulfilled or not yet fulfilled; land use right certificate; house ownership and residential land use right certificate; land use right and house and land-attached asset ownership certificate; rights of land users and restrictions thereon, change in the land use process, and other relevant information, in contravention of the law on collection, management, exploitation and use of land-related data.

6. Delayed provision of land-related data means an act of providing inspection or examination-related information, papers or documents alter ten (10) days from the date of announcement of the inspection decision or receipt of a written request from a competent person or stale agency under law.

Article 4. Statute of limitations for sanctioning administrative violations

1. The statute of limitations for sanctioning administrative violations in the land domain is two (2) years counting from the date an act of administrative violation is committed.

2. For an individual against whom a criminal case has been instituted or who has been prosecuted or against whom a decision to bring him/her to trial according to criminal procedures has been issued and, later a decision to cease investigation or his/her case has been issued but his/her act shows signs of administrative violation, the statute of limitations for sanctioning administrative violations is three (3) months from the date the person with sanctioning competence receives the cessation decision and the case dossier.

3. If an act of administrative violation is not sanctioned after the statute of limitations for sanctioning administrative violations expires, the competent person will not sanction the administrative violation but apply remedies provided for in Clause 3, Article 5 of this Decree.

4. Within the time limit prescribed in Clause 1 or 2 of this Article, if a violator commits a new act of administrative violation prescribed in this Decree or intentionally shirks or obstructs the sanctioning, the statute of limitations for sanctioning shall be re-counted from the time such new act is committed or from the time the shirking or obstructing act terminates.

Article 5. Sanctions and remedies

1. Principal sanctions include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Fine.

2. Additional sanctions include confiscation of material evidences and means used for commission of administrative violations: deprivation of price appraisal practice permits or certificates; and ban from practicing consultancy on the formulation of hind use plannings or plans.

3. Remedies applicable in the sanctioning of land-related administrative violations include compelled restoration of the original state of land; compelled remedying of land degradation and remedying of the discharge of hazardous substances into land; compelled return of the land received from transfer, donation or contribution as capital; confiscation of benefits obtained from violations; compelled completion of administrative procedures under the land law: and compelled provision of information, papers and documents and compliance with inspection or examination requests.

Article 6. Principles for sanctioning administrative violations in the land domain

1. All acts of administrative violation must be promptly detected, stopped and handled. Administrative violations must be sanctioned in a quick, public and thorough manner. All consequences caused by administrative violations must be remedied under this Decree and relevant laws.

2. Administrative violations must be sanctioned by competent persons defined in Articles 25. 26 and 27 of this Decree.

3. One act of administrative violation shall be administratively sanctioned only once.

If many persons jointly commit one act of administrative violation, each of them shall be sanctioned.

A person who commits more than one act of administrative violation shall be sanctioned for each act.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Sanctioning forms and levels shall be determined based on the characteristics, severity and consequences of acts of administrative violation, personal records of violators, and extenuating circumstances and aggravating circumstances.

Extenuating circumstances and aggravating circumstances shall be applied under Articles 8 and 9 of the National Assembly Standing Committee's Ordinance No. 44/2002/PL-UBTVQH10 of July 2, 2002. on Handling of. Administrative Violations (below referred to as Ordinance No. 44/2002/PL-UBTVQH10).

6. The specific level of fine for an act of violation is the average level of the fine bracket prescribed for such act. If an act of violation involves extenuating circumstance(s), the applicable fine may be reduced but must not be lower than the minimum level. If an act of violation involves aggravating circumstance(s), the applicable fine may be increased but must not exceed the maximum level.

Article 7. Determination of the extent of consequence of acts of administrative violation

1. The extent of consequence of an act of administrative violation shall be determined by converting the value of the rights to use the violated land area into a monetary value at the land price set at the time of sanctioning by the People's Committee of the province or centrally run city where exists such land. The extent of consequence is divided into the following four (4) levels:

a/ Level one (1): The monetary value of the rights to use the violated land area is below VND thirty million (30,000,000), for agricultural land, or below VND one hundred and fifty million (150,000,000), for non-agricultural land:

b/ Level two (2): The monetary value of the rights to use the violated land area is between VND thirty million (30,000,000) and under VND eighty million (80,000,000). for agricultural land, or between VND one hundred and fifty million (150,000,000) and under VND four hundred million (400,000,000), for non-agricultural land;

c/ Level three (3): The monetary value of the rights to use the violated land area is between VND eighty million (80,000,000) and under VND two hundred million (200,000,000), for agricultural land, or between VND four hundred million (400,000,000) and under VND one billion (1,000,000,000), for non-agricultural land;

d/ Level four (4): The monetary value of the rights to use the violated land area is VND two hundred million (200,000,000) or more, for agricultural land, or VND one billion (1,000,000,000) or more, for non-agricultural land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION. SANCTIONING FORMS AND LEVELS

Article 8. Use of land for improper purposes

1. Acts of using land for improper purposes which do not fall into the cases specified in Clauses 2, 3,4 and 5 of this Article are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ Caution, or a fine of between VND two hundred thousand (200,000) and VND five hundred thousand (500,000), for an act of violation causing a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2):

c/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3):

d/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND thirty million (30,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

2. Acts of converting wet-rice cultivation land into non-agricultural land or converting land for perennials into ponds or lakes or land for aquaculture using sea water without permission of competent People's Committees are subject to the following sanctioning forms and levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2):

c/ A fine of between VND fifty million (50,000,000) and VND two hundred million (200,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3):

d/ A fine of between VND two hundred million (200,000,000) and VND five hundred million (500,000,000). for an act of violation causing a consequence of level four (4).

3. Acts of using land for special-use forests or protection forests for other purposes without permission of competent People's Committees are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5,000,000), for an act of violation causing a consequence of level one (I):

b/ A fine of between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND twenty million (20,000,000) and VND one hundred million (100,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND one hundred million (100,000,000) and VND four hundred million (400,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

4. Acts of converting non-agricultural land allocated by the State without land use levy payment into non-agricultural land liable to land use levy under regulations, or converting non-agricultural land other than residential land into residential land without permission of competent Peoples Committees are subject to the following sanctioning forms and levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND thirty million (30,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND thirty million (30,000,000) and VND one hundred million (100,000,000).for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND one hundred million (100,000,000) and VND three hundred million (300,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

5. Acts of using land for building works or investing in real estate within urban areas, industrial parks, hi-tech parks or economic zones in contravention of detailed land use plannings or plans already publicized are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000), for an act of violation causing a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND thirty million (30,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2):

c/ A fine of between VND thirty million (30,000,000) and VND one hundred million (100,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND one hundred million (100,000,000) and VND three hundred million (300,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

6. The acts of violation specified in Clauses 1 thru 5 of this Article are subject to compelled restoration of the original state of land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Acts of encroaching or appropriating land which do not fall into the cases defined in Clauses 2 and 3 of this Article are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000). for an act of violation causing a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND thirty million (30,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND thirty million (30,000,000) and VND one hundred million (100,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

2. Acts of encroaching upon or appropriating land within the safety protection corridors of works, land within urban areas, land with historical-cultural vestiges, scenic places already ranked by. or protected under decisions of. provincial-level People's Committees are subject to the sanctioning forms and levels specified in the Decree on the sanctioning of administrative violations in specialized domains related to safety protection corridors of works, urban areas, land with historical-cultural vestiges, spots of beauty or scenic places. Sanctioning forms and levels which are not yet provided in relevant laws are specified as follows:

a/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed for an act of violation causing a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000) shall be imposed for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND fifty million (50,000,000) and VND two hundred million (200,000,000) shall be imposed for an act of violation causing a consequence of level three (3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Acts of encroaching or appropriating land used for security and defense purposes are subject to the sanctioning forms and levels specified in the law on the sanctioning of administrative violations in the security and defense domain.

4. The acts of violation specified in Clauses 1 and 2 of this Article are subject to compelled restoration of the original state of land.

Article 10. Destruction of land

1. Acts of degrading land quality or deforming terrain, causing land utility decline or loss according to the land use purposes determined under Clause 1, Article 6 of the Government's Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004, on enforcement of the Land Law, are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000), for an act of violation causing a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND thirty million (30,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND thirty million (30,000,000) and VND one hundred million (100,000,000), for an act of violation causing a consequence of level four (4).

2. Acts of polluting land, causing land utility decline or loss according to the determined land use purposes are subject to the following sanctioning forms and levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000), for an act of violation causing a consequence of level two (2);

c/ A fine of between VND fifty million (50,000,000) and VND two hundred million (200,000,000), for an act of violation causing a consequence of level three (3);

d/ A fine of between VND two hundred million (200,000,000) and VND five hundred million (500,000,000). for an act of violation causing a consequence of level lour (4).

3. The acts specified in Clauses 1 and 2 of this Article are subject to confiscation of material evidences and means used for committing acts of administrative violation; compelled remedying of land quality deterioration; remedying of polluted land in which hazardous substances are discharged; or restoration of the original state of land.

Article 11. Obstructing others' land use

1. A household or an individual that commits an act of obstructing or damaging other's land use is subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ Caution, or a fine of between VND two hundred thousand (200,000) and VND one million (1,000,000) in rural areas or between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) in urban areas, for discharging wastes, hazardous substances, construction materials or other things on one's or other's land lot, thus obstructing other's land use;

b/ A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) in rural areas or between VND five million (5,000,000) and VND thirty million (30,000,000) in urban areas, for digging land or building walls or fences, thus obstructing or damaging other's land use.

2. A religious institution obstructing other's land use is subject to the following sanctioning forms and levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A fine of between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000) in rural areas or between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000) in urban areas, for digging land or building walls or fences, thus obstructing or damaging other's land use.

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the following measures may be applied:

a/ Confiscation of material evidences and means used for commission of acts of administrative violation;

b/ Compelled restoration of the original state of land.

Article 12. Conversion, transfer, lease, sublease, inheritance or donation of land use rights or mortgage, guarantee or contribution of land use rights as capital without carrying out administrative procedures under the land law

1. A fine of between VND two hundred thousand (200,000) and VND two million (2.000,000) in rural areas or between VND five hundred thousand (500,000) and VND five million (5.000,000) in urban areas shall be imposed for converting, transferring, leasing, subleasing, inheriting or donating agricultural land use rights or mortgaging, providing guarantee or contributing agricultural land use rights as capital without carrying out administrative procedures under the land law.

2. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND five million (5,000,000) in rural areas or between VND one million (1,000,000) and VND ten million (10,000,000) in urban areas shall be imposed for converting, transferring, leasing, subleasing, inheriting or donating non-agricultural land use rights or mortgaging, providing guarantee or contributing non-agricultural land use rights as capital without carrying out administrative procedures under the land law.

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators shall also carry out administrative procedures under the land law.

Article 13. Arbitrary conversion, transfer, donation, lease, sublease, inheritance, mortgage, guarantee or contribution of land use rights as capital with regard to land failing to satisfy the prescribed conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) in rural areas or between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000) in urban areas shall be imposed for arbitrarily converting, transferring, donating, leasing, subleasing, inheriting, mortgaging, providing guarantee or contributing land use rights as capital with regard to non-agricultural land failing to satisfy the conditions specified in Article 106 of the Land Law.

3. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) in rural areas or between VND five million (5,000,000) and VND thirty million (30,000,000) in urban areas shall be imposed for using, encroaching or appropriating agricultural land Re­converting, transferring, donating, leasing, subleasing, inheriting, mortgaging, providing guarantee or contributing land use rights as capital.

4. A fine of between VND five million (5,000,000) and VND thirty million (30,000,000) in rural areas or between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000) in urban areas shall be imposed for using, encroaching or appropriating non-agricultural land for converting, transferring, donating, leasing, subleasing, mortgaging, providing guarantee or contributing land use rights as capital.

5. In addition to the sanctions specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article, violators shall also have benefits obtained from their violations confiscated and are compelled to restore the original state of land.

Article 14. Receipt of transferred land use rights without satisfying all conditions prescribed by the land law

1. A household or an individual that receives land use rights from transfer, donation, inheritance or contribution as capital while failing to fully satisfy the prescribed conditions shall be imposed a fine of between VND one million (1.000,000) and VND five million (5.000,000) in rural areas or between VND two million (2.000,000) and VND ten million (10,000,000) in urban areas.

2. A religious institution which receives land use rights from transfer, donation, inheritance or contribution as capital while failing to fully satisfy the prescribed conditions is subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000), if the act of violation causes a consequence of level one (1);

b/ A fine of between VND ten million (10,000,000) and VND fifty million (50,000,000), if the act of violation causes a consequence of level two (2);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ A fine of between VND two hundred million (200,000,000) and VND five hundred million (500,000,000). if the act of violation causes a consequence of level four (4).

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators are also compelled to return the area of the received land.

Article 15. Failure to make first-time registration of land use rights; failure to register changes in land use rights; registration of land not according to its categories; failure to make registration upon change of land use purposes; or failure to register extension of the land use duration upon its expiration for land currently in use

1. Caution shall be served or a fine of between VND two hundred thousand (200,000) and VND one million (1,000,000) in rural areas or a fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) in urban areas shall be imposed on households and individuals that fail to make first-time registration of land use rights; fail to register changes in land use rights; register land not according to its categories; fail to make registration upon change of land use purposes; or fail to register extension of the land use duration upon its expiration while they are using such land.

2. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed on religious institutions which fail to make first-time registration of land use rights; fail to register changes in land use rights; register land not according to its categories; fail to make registration upon change of land use purposes; or fail to register extension of the land use duration upon its expiration while they are using such land.

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators shall also carry out administrative procedures (i.e., to make registration) under the land law.

Article 16. Obstructing land allocation, lease or recovery, or compensation or ground clearance by the State

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) shall be imposed on persons who, without plausible reasons, fail to appear at sites for land handover at the request of competent state agencies.

2. A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5,000,000) shall be imposed for hindering officers of competent slate agencies from determining landmarks, handing over, leasing or recovering land at sites or from conducting compensation and ground clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2.000,000) shall be imposed on households and individuals that fail to return land within the time limit specified in land recovery decisions of competent state agencies.

2. A fine of between VND one million (1,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed on religious institutions which fail to return land within the time limit specified in land recovery decisions of competent state agencies.

Article 18. Removal, deformation without permission or damaging of landmarks of land use plannings. landmarks of works' safety corridors or landmarks of administrative boundaries

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) shall be imposed for removing or deforming without permission landmarks of land use plannings, landmarks of works' safety corridors or landmarks of administrative boundaries.

2. A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5.000,000) shall be imposed for damaging landmarks of land use plannings, landmarks of works' safety corridors or landmarks of administrative boundaries.

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators shall also have material evidences or means used for committing administrative violations confiscated.

Article 19. Falsifying land use papers or documents

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) shall be imposed for erasing or modifying land use papers or documents which do not fall into the cases specified in Clause 2 of this Article.

2. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed for erasing or modifying land use papers or documents, thus falsifying the issuance of land use right certificates, house ownership and residential land use right certificates, or land use right and house and land-attached asset ownership certificates; or the conversion, transfer, lease, inheritance, donation, mortgage, guarantee or contribution of land use rights as capital, which, however, are not serious enough for penal liability examination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) shall be imposed for failing to use land for annuals for over twelve (12) consecutive months; failing to use land for perennials for over eighteen (18) consecutive months; or failing to use land for forestation for over twenty four (24) consecutive months without permission of competent state agencies that have decided to allocate or lease such land.

2. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed for failing to use land allocated or leased by the State for implementing investment projects for over twelve (12) consecutive months, or when the land use progress is over twenty four (24) months behind the schedule indicated in investment projects, counting from the date of handover of land in the field, without permission of competent state agencies that have decided to allocate or lease such land.

Article 21. Delayed provision of, or failure to provide, inspection or examination-related information, papers or documents; obstructing land-related inspection or examination

1. Households and individuals that delay the provision of, or fail to provide, inspection or examination-related information, papers or documents; or obstruct land-related inspection or examination are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ Caution, or a fine of between VND two hundred thousand (200,000) and VND one million (1,000,000), for acts of delaying the provision of information, papers or documents concerning land-related inspection or examination;

b/ A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000), for acts of failing to provide information, papers or documents concerning land-related inspection or examination;

c/ A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5,000,000), for acts of obstructing land-related inspection or examination.

2. Religious institutions which delay the provision of, or fail to provide, inspection or examination-related information papers or documents; or obstruct land-related inspection or examination are subject to the following sanctioning forms and levels:

a/ A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5,000,000), for acts of delaying the provision of information, papers or documents concerning land-related inspection or examination:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ A fine of between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000), for acts of obstructing land-related inspection or examination.

3. In addition to the sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators shall also provide information, papers and documents and comply with inspection or examination requests.

Article 22. Practicing land price-related consultancy without adhering to principles and methods of determining land prices under law or without permission of competent state agencies

1. A fine of between VND one million (1,000,000) and VND five million (5,000,000) shall be imposed for practicing land price-related consultancy with permission of competent state agencies but failing to adhere to the principles and methods of determining land prices under law.

2. A fine of between VND two million (2,000,000) and VND ten million (10,000,000) shall be imposed for practicing land price-related consultancy without permission of competent state agencies.

3. In addition to the sanctions specified in Clause 1 of this Article, violators will also have their price appraisal practice permits or certificates deprived of.

Article 23. Practicing consultancy on the formulation of land use plannings or plans without registering practice activities

1. A fine of between VND five million (5,000,000) and VND twenty million (20,000,000) shall be imposed for practicing consultancy on the formulation of land use plannings or plans without registering relevant practice activities under the land law.

2. In addition to the sanction specified in Clause 1 of this Article, violators will also be banned from practicing consultancy on the formulation of land use plannings or plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND five hundred thousand (500,000) and VND two million (2,000,000) shall be imposed for supplying land-related data in contravention of the law on collection, management, exploitation and use of land-related data.

2. A fine of between VND twenty million (20,000,000) and VND fifty million (50,000,000) shall be imposed for the acts specified in Clause 1 of this Article which harm the State or other persons.

Chapter III

COMPETENCE TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 25. Competence of chairpersons of People's Committees at all levels to sanction administrative violations

1. Chairpersons of People's Committees of communes, wards or townships may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND two million (2,000,000);

c/ Confiscate material evidences or means used for commission of administrative violations which are valued at up to VND two million (2,000,000);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chairpersons of People's Committees of rural districts, urban districts, towns or provincial cities may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND thirty million (30,000,000);

c/ Confiscate material evidences and means used for commission of administrative violations; deprive of price appraisal practice permits or certificates; or ban the practice of consultancy on the formulation of land use plannings or plans;

d/ Compel the restoration of the original state of land; compel the remedying of land degradation or discharge of hazardous wastes into land; compel the return of the area of land already transferred, donated or contributed as capital; confiscate benefits obtained from violations; compel the completion of administrative procedures under the land law: and compel the provision of information, papers or documents and compliance with inspection or examination requests.

3. Chairpersons of provincial-level People's Committees may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND five hundred million (500,000,000);

c/ Confiscate material evidences and means used for commission of administrative violations; deprive of price appraisal practice permits or certificates; and ban the practice of consultancy on the formulation of land use plannings or plans;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Competence of specialized land inspectorates to sanction administrative violations

1. Land inspectors on duty may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND five hundred thousand (500,000);

c/ Confiscate material evidences and means used for commission of administrative violations; and confiscate earnings from violations which are valued at up to VND two million (2,000,000);

d/ Compel the restoration of the original state of land.

2. Chief inspectors of provincial-level Natural Resources and Environment Departments may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND thirty million (30,000,000);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/Compel the restoration of the original state of land; compel the remedying of land degradation or discharge of hazardous wastes into land; compel the return of the area of land already transferred, donated or contributed as capital; confiscate benefits obtained from violations; compel the completion of administrative procedures under the land law; and compel the provision of information, papers or documents and compliance with inspection or examination requests.

3. The Chief Inspector of the Land Administration may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND one hundred million (100,000,000);

c/ Confiscate material evidences and means used for commission of administrative violations; deprive of price appraisal practice permits or certificates; and ban the practice of consultancy on the formulation of land use plannings or plans;

d/ Compel the restoration of the original state of land: compel the remedying of land degradation or discharge of hazardous wastes into land; compel the return of the area of land already transferred, donated or contributed as capital; confiscate benefits obtained from violations; compel the completion of administrative procedures under the land law; and compel the provision of information, papers or documents and compliance with inspection or examination requests.

4. The Chief Inspector of the Ministry of Natural Resources and Environment may:

a/ Serve caution;

b/ Impose fines of up to VND five hundred million (500,000,000);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Compel the restoration of the original state of land; compel the remedying of land degradation or discharge of hazardous wastes into land; compel the return of the area of land already transferred, donated or contributed as capital; confiscate benefits obtained from violations; compel the completion of administrative procedures under the land law; and compel the provision of information, papers or documents and compliance with inspection or examination requests.

Article 27. Authorized sanctioning of administrative violations and principles for determining competence to sanction administrative violations

The authorized sanctioning of administrative violations and principles for determining the competence to sanction administrative violations comply with Clauses 16 and 17, Article 1 of the National Assembly Standing Committee's Ordinance No. 04/2008/UBTVQH12 of April 2, 2008, Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations (below referred to as Ordinance No. 04/2008/UBTVQH12), and relevant laws.

Article 28. Responsibilities of persons competent to sanction administrative violations in case of land recovery, suspension or cessation of the provision of land-related services

1. The handling of administrative violations which fall into the cases of land recovery under Article 38 of the Land Law complies with the following provisions:

a/ Persons with sanctioning competence defined in Clauses 2 and 3, Article 25 of this Decree, who are also competent to recover land under Article 44 of the Land Law, shall simultaneously sanction administrative violations and recover land;

b/ Persons with sanctioning competence defined in Articles 25, 26 and 27 of this Decree, who are incompetent to recover land, shall sanction administrative violations and request in writing competent People's Committees to issue land recovery decisions. The competent People's Committees shall recover land if there are sufficient grounds for land recovery. In case there are insufficient grounds under the land law, they shall notify the reasons to the requesters, the sanctioned persons and the People's Committees of communes, wards or townships where exists the land;

c/ If the statute of limitations for sanctioning specified in Article 4 of this Decree has expired, persons with sanctioning competence shall make written records of administrative violations and issue land recovery decisions for cases falling within their competence or request competent People's Committees to recover land for cases falling beyond their competence.

2. When handling administrative violations which fall into the cases specified in Articles 22 and 23 of this Decree, persons competent to sanction administrative violations shall notify them to the agencies which have issued practice permits, certificates or registration papers for further handling under law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case sanctioning decisions have been issued but later acts of violation are detected to show criminal signs while the expiration of the statute of limitations for penal liability examination has not expired, the persons who have issued the sanctioning decisions shall cancel these decisions and transfer, within three (3) days from the date of such cancellation, the dossiers of the cases to competent criminal procedure-conducting agencies.

Chapter IV

PROCEDURES FOR SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AND COMPLIANCE WITH SANCTIONING DECISIONS

Article 29. Procedures for sanctioning administrative violations in the land domain

The procedures for sanctioning administrative violations in the land domain are specified in Ordinance No. 44/2002/PL-UBTVQH10, Ordinance No. 04/2008/UBTVQH12, and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 30. Compliance with decisions to sanction administrative violations in the land domain

1. Persons sanctioned for administrative violations in the land domain shall comply with sanctioning decisions within ten (10) days after receiving these decisions, unless otherwise provided for by the law on handling of administrative violations.

2. Past the time limit specified in Clause 1 of this Article, if the sanctioned persons fail to voluntarily comply with the sanctioning decisions, enforcement shall be carried out through:

a/ Deducting part of their salaries or incomes or deducting money from their bank accounts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Taking other coercive measures.

3. The postponed compliance with decisions to impose fines complies with Article 65 of Ordinance No. 44/2002/PL-UBTVQH10.

4. The competence and procedures for enforcement of decisions to sanction administrative violations comply with Article 66 of Ordinance No. 44/2002/PL-UBTVQH10, and Clauses 27 and 28, Article 1 of Ordinance No. 04/2008/UBTVQH12.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 31. Organization of implementation

1. When inspection decision-issuing persons or chairpersons of People's Committees at all levels request in writing surveys to identify land areas and determination of land prices, provincial- and district-level Natural Resources and Environment agencies shall conduct such surveys and coordinate with finance agencies in determining land prices within twenty (20) days after receiving such requests.

2. Funds for surveys and determination of land prices specified in Clause 1 of this Article shall be covered by the state budget.

The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, guiding the management and use of funds specified in this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree takes effect on January 1, 2010.

2. This Decree replaces the Government's Decree No. 182/2004/ND-CP of October 29, 2004, on sanctioning of administrative violations in the land domain.

Article 33. Implementation responsibilities

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall guide the order of and procedures for enforcing administrative sanctioning decisions and issue forms of papers used in the sanctioning of administrative violations in the land domain.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of People's Committees of all levels shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379.627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!