Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 100/2001/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 100/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN IA GRAI, CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các xã Ia Khai thuộc các huyện Ia Grai, xã Ia Nhin và xã Ia Ly thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai như sau :

1. Thành lập xã Ia Khai thuộc huyện Ia Grai trên cơ sở 16.518,5 ha diện tích tự nhiên và 2.475 nhân khẩu của xã Ia Krái.

Địa giới hành chính xã Ia Khai : Đông giáp xã Ia Tô và huyện Chư Păh; Tây giáp tỉnh Kon Tum; Nam giáp các xã Ia O, Ia Tô và Ia Krái (mới); Bắc giáp huyện Chư Păh và tỉnh Kon Tum.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Krái còn lại 6.321,5 ha diện tích tự nhiên và 4.878 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Ia Nhin thuộc huyện Chư Păh trên cơ sở 3.205 ha diện tích tự nhiên và 3.758 nhân khẩu của xã Ia Ka.

Địa giới hành chính xã Ia Nhin : Đông giáp các xã Nghĩa Hòa, Hòa Phú; Tây giáp xã Ia Ka (mới); Nam giáp huyện Ia Grai; Bắc giáp xã Ia Ka (mới).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Ka còn lại 11.556,7 ha diện tích tự nhiên và 4.886 nhân khẩu.

3. a) Chuyển toàn bộ 3 làng Kanh, Tum, Yút với 915 ha diện tích tự nhiên và 860 nhân khẩu của xã Ia Mơ Nông về cho xã Ia Phí quản lý; giao 170 ha diện tích mặt nước hồ Ia Ly thuộc xã Ia Phí cho xã Ia Mơ Nông quản lý.

Xã Ia Mơ Nông sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 21.795 ha diện tích tự nhiên và 8.641 nhân khẩu.

Xã Ia Phí sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 6.995 ha diện tích tự nhiên và 5.172 nhân khẩu.

b) Thành lập xã Ia Ly thuộc huyện Chư Păh trên cơ sở 4.844 ha diện tích tự nhiên và 4.570 nhân khẩu của xã Ia Mơ Nông.

Địa giới hành chính xã Ia Ly : Đông giáp xã Ia Phí; Tây giáp xã Ia Mơ Nông và tỉnh Kon Tum; Nam giáp xã Ia Mơ Nông; Bắc giáp xã Ia Phí và tỉnh Kon Tum.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Mơ Nông còn lại 16.951 ha diện tích tự nhiên và 4.071 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ :
ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 

Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 100/2001/NĐ-CP ngày 26/12/2001 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.013

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3