Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/CT-UB-QLĐT năm 1997 về tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/CT-UB-QLĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 28/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/CT-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC LOẠI GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01/7/1991 VÀ QUỸ NHÀ DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ ĐẤT.

Thực hiện Chỉ thị số 952/TTg ngày 21/12/1996, Chỉ thị số 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong qúa trình thực hiện các chính sách nhà đất.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

1. Giám đốc Sở Nhà đất, Chánh Thanh tra thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, được giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 952/TTg, 820/TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần quán triệt: Đây là đợt công tác đột xuất, quan trọng, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong thời gian quy định, để có sự quan tâm thường xuyên trong chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, có kết quả phần việc do ngành phụ trách.

2. Ủy ban nhân dân thành phố không thành lập Ban chỉ đạo riêng, giao trách nhiệm cho Ban chỉ đạo thành phố về chính sách nhà ở và đất ở trực tiếp chỉ đạo, triển khai và thực hiện chỉ thị này.

3. Tại Ủy ban nhân dân quận-huyện không thành lập Ban chỉ đạo. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện trực tiếp chỉ đạo các ngành, phường-xã để tổ chức thực hiện Chỉ thị (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Xây dựng – giao thông vận tải, Thanh tra).

4. Giao Sở Nhà đất lập kế hoạch chi tiết để triển khai chỉ thị : Dự kiến thời gian hoàn thành, hướng dẫn tập huấn cho các ngành, quận-phường chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, cùng Cục Thống kê thành phố tổng hợp thành số liệu chính thức lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Sở Tài chánh căn cứ vào kế hoạch công tác trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt cấp kinh phí thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 35/CT-UB-QLĐT năm 1997 về tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6