Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 34/CT-UB năm 1989 về việc kê khai nhà thuộc khu vực nhà nước do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 34/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 20/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KÊ KHAI NHÀ THUỘC KHU VỰC NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

Thành phố Hồ Chí Minh có quỹ nhà rất lớn. Năm 1977 đã tổ chức điều tra, song các số liệu đó đến nay đã thay đổi nhiều không còn thích hợp nữa. Để nắm lại đầy đủ chính xác quỹ nhà của các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chánh sự nghiệp, đoàn thể, công an, quân đội do thành phố, quận, huyện và phường, xã quản lý, sử dụng, nhằm có kế hoạch biện pháp khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn, phục vụ kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tiến hành kê khai nhà thuộc khu vực Nhà nước do địa phương quản lý vào thời điểm 1 tháng 10 năm 1989. Việc kê khai hoàn tất ở cơ sở trong thời gian 10 ngày. Tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vào cuối tháng 10/1989.

Nội dung kê khai bao gồm : Số lượng và diện tích nhà, diện tích đất trong khuôn viên nhà : làm việc, sản xuất kinh doanh (xí nghiệp, trạm trại, cửa hàng, khách sạn, nhà kho…) bệnh xá, bệnh viện, trường học, nhà trẻ, nhà văn hóa, câu lạc bộ, chiếu bóng, nhà khách, nhà tập thể; nhà cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh (tổ hợp, tư nhân) thuê; nhà thuộc diện tích Nhà nước quản lý nhưng chưa phân phối; nhà Nhà nước cho cán bộ công nhân viên và dân thuê. Nhà và diện tích nhà trên được chia theo cấu trúc, công năng, mục đích sử dụng và nguồn gốc sở hữu.

Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Cục Thống kê chủ trì phối hợp chặt với Sở Nhà đất và Ban Tổ chức chánh quyền thành phố tổ chức tốt việc kê khai tổng hợp và báo cáo kết quả về nhà đất lần này. Các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã chịu trách nhiệm tổ chức các đơn vị trực thuộc kê khai theo đúng nội dung, mẫu biểu và thời hạn quy định. Thủ trưởng các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm về độ chính xác của số liệu kê khai của đơn vị mình. Diện tích nhà đất đơn vị không kê khai, khi phát hiện, coi như diện tích dư thừa, đơn vị sử dụng bất hợp pháp, cấp trên sẽ thu hồi điều chỉnh cho các đơn vị khác có yêu cầu.

Kết quả kê khai nhà đất lần này cần được xử lý bằng máy tính; tổng hợp theo sở, ngành và lãnh thổ quận, huyện; phải được quản lý tập trung; lưu trữ khoa học; thực hiện cập nhật theo thời gian và có kế hoạch khai thác tốt.

Kinh phí triển khai các công việc liên quan đến kê khai, thu thập, tổng hợp xử lý và lưu trữ số liệu nhà đất lần này do ngành nhà đất và quận, huyện chi.

Nhận được chỉ thị này các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã cần khẩn trương thực hiện bảo đảm việc kê khai chính xác và hoàn thành đúng hạn.

Cục Thống kê thành phố và Sở Nhà đất có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34/CT-UB năm 1989 về việc kê khai nhà thuộc khu vực nhà nước do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.090
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219