Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/1998/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/1998-CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Quyết định số 107/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 1998 và Nghị quyết số 08/1998/NQ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998 ;

Để quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước được tập trung và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các sở-ngành, quận-huyện như sau :

1- Tất cả các công trình đầu tư và xây dựng có sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước năm 1998 đã được giao kế hoạch theo Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến ngày 15-9-1998 chưa khởi công xây dựng thì phải dừng triển khai.

2- Các sở-ngành, quận-huyện đã được giao kế hoạch (nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước năm 1998) phải báo cáo tình hình thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (theo biểu mẫu đính kèm) chậm nhất đến ngày 25-9-1998.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30-9-1998.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Theo danh sách
- TTUB : CT, các PCT
- VPUB : CPVP
- Tổ QLDA, QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34/1998/CT-UB-KT ngày 14/09/1998 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!