Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/2001/CT-UB về đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 28/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 17/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 200

 

CHỈ THỊ

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thực hiện Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ là một trong những công tác trọng tâm của Thành phố, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà, đất và tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Thực hiện kế hoạch năm 2001 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 6 tháng vừa qua, kết quả cấp Giấy chứng nhận ở một số quận đạt khá như: quận Tây Hồ đạt 46,31%, Đống Đa đạt 43,5%, Thanh Xuân đạt 39,49%, Quân đội đạt 70,8%; một số quận, huyện kết quả đạt thấp như: huyện Sóc Sơn 8,4%, Đông Anh 7,6%, Thanh Trì 15,8%, Gia Lâm 25,7%. Như vậy, toàn thành phố, kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận đạt thấp (mới cấp được 50.862 GCN, đạt 25,98% so với kế hoạch cả năm).

Theo báo cáo của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, có tình trạng trên là do những nguyên nhân khách quan (chính sách của Nhà nước, đặc điểm của từng quận, do lịch sử công tác quản lý nhà đất để lại...) nhưng phải nghiêm túc xem xét những nguyên nhân chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện để có các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ vướng mắc trong công tác này.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận năm 2001 và tạo tiền đề thực hiện kế hoạch các năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở địa chính Nhà đất; UBND các quận, huyện và UBND các phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Uỷ ban nhân dân các phường, thị trấn tiếp tục cải tiến, nâng cao vai trò của Hội đồng nhândân cấp phường để tổ chức xét duyệt cấp giấy chứng nhận theo phương châm: nhanh gọn, chính xác. Uỷ ban Nhân dân phường, thị trấn cần;

- Tăng thời gian tổ chức xét duyệt của Hội đồng cấp phường (kể cả làm thêm giờ, làm ngoài giờ hành chính).

- Cải tiến thủ tục xét duyệt của Hội đồng theo hướng giảm khâu trung gian, tăng cường trách nhiệm của cán bộ UBND cấp phường và cán bộ trực tiếp theo dõi công tác Địa chính Nhà đất.

- Có biện pháp khuyến khích cho các thành viên tham gia Hội đồng trên cơ sở hiệu quả và số lượng hồ sơ được thông qua để xét cấp Giấy chứng nhận.

- Tăng cường cán bộ đôn đốc, chỉ đạo; cán bộ chuyên môn để chuẩn bị hồ sơ, tổ chức xét duyệt (kể cả áp dụng chế độ hợp đồng lao động).

2- Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục cải tiến thủ tục xét duyệt theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định của phòng Địa chính Nhà đất, giảm bớt thời gian, thủ tục không cần thiết trong việc tổ chức họp Hội đồng nhằm gắn trách nhiệm của cán bộ, phòng ban với hiệu quả công việc. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cần phân công các phòng ban, và cán bộ chuyên trách theo địa bàn để thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc Uỷ ban Nhân dân các phường, thị trấn thực hiện và kịp thời đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3- Sở Địa chính Nhà đất là cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Sở Địa chính nhà đất có trách nhiệm:

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trình UBND Thành phố .

- Tiếp tục phân công và tăng cường cán bộ hướng dẫn, đôn đốc để giúp đỡ Uỷ ban nhân dân các Quận, huyện và UBND các phường, thị trấn, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố .

- Nghiên cứu, đề xuất khen thưởng, khuyến khích vật chất đối với cán bộ và các thành viên tham gia Hội đồng cấp phường.

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo hướng cải cách hành chính, tăng cường vai trò, trách nhiệm cấp phường và các phòng ban chuyên môn thuộc quận, huyện.

4- Thực hiện nghị quyết của Thành uỷ, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại đô thị Hà Nội trước năm 2004 tạo điều kiện cho công dân sử dụng chứng thư pháp lý này trong giao dịch dân sự và thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở.

Kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2004, UBND Thành phố không xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho những trường hợp chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở không thực hiện việc kê khai, đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 UBND Thành phố không cho phép và không công nhận các giao dịch dân sự về nhà ở, đất ở bằng các loại giấy tờ khác về nhà, đất.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Hà Nội là một công việc khó khăn và phức tạp do phải giải quyết những vấn đề tồn tại của lịch sử và cần phải sớm hoàn thành để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà, đất theo pháp luật và đòi hỏi của nhân dân. UBND Thành phố đề nghị các cấp uỷ Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, UBND các quận, huyện, phường, thị trấn, tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và tích cực tham gia Hội đồng xét duyệt để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Quý Đôn

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2001/CT-UB về đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170