Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UB năm 1986 về việc tổ chức đợt kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Triết
Ngày ban hành: 20/08/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 1986

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được một số thành tích đáng kể.

Tuy nhiên, gần đây do yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và dâncư, ở nhiều địa phương trong thành phố cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ Ủy ban nhân dân cấp phường, xã và quận, huyện đã tự tiện giao đất, cấp đất không đúng với thẩm quyền quy định, đã lấy đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất đang canh tác sử dụng vào các mục đích khác. Ở nhiều cơ quan, xí nghiệp ở thành phố và quận, huyện, kể cả các cơ quan trung ương ở thành phố sử dụng đất đai không hợp pháp, không hợp lý, đã tự động chiếm dụng, sử dụng quá mức diện tích được cấp, mua bán sang nhượng đất, thậm chí lẻ tẻ có nơi còn hiện tượng cho thuê, mướn đất, phát canh thu tô… Tình hình đó làm cho đất sản xuất sút giảm nghiêm trọng và quần chúng rất bất bình.

Để chấp hành điện 3079/V2 ngày 10-7-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhằm khắc phục tình trạng quản lý và sử dụng đất đai sai trái nói trên, nhằm đưa công tác quản lý vào nền nếp và việc sử dụng đất đúng mục đích, đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương tổ chức 1 đợt kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai trong toàn thành phố ; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành ở thành phố (kể cả các cơ quan trung ương đang ở thành phố), các quận, huyện và phường, xã cần quán triệt và thực hiện một số việc sau đây :

1. Đợt kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai lần này mang tính chất kiểm tra đột xuất, được tiến hành trong một thời gian ngắn, nhằm mục đích ngăn chặn và sửa chữa những việc làm sai trái trong công tác quản lý và sử dụng đất đai hiện nay ở thành phố :

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào 2 việc :

- Về quản lý : Kiểm tra việc giao, cấp đất và thu hồi đất không đúng quy định của Nhà nước.

- Về sử dụng đất : Kiểm tra các trường hợp sử dụng đất đai nông nghiệp vào các mục đích khác không hợp lý và việc sử dụng đất đai trai với pháp luật.

Đối tượng kiểm tra kỳ này được tiến hành ở tất cả các đơn vị hành chánh – kinh tế ở thành phố, bao gồm 3 cấp: các sở, ban, ngành (kể cả các cơ quan trung ương) ở thành phố, cấp quận, huyện và cấp phường, xã, nhưng chủ yếu ở cấp quận, huyện và phường, xã.

Thời gian kiểm tra kể từ khi có quyết định số 201/CP của Hội đồng Chínhphủ (năm 1980) cho đến nay và được tiến hành từ nay cho đến hết tháng 10-1986 sẽ sơ kết tổng hợp tình hình số liệu và đề xuất các trường hợp sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết và báo cáo về Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng.

2. Về phương pháp tổ chức kiểm tra :

- Ở cấp thành phố, Ban Quản lý Ruộng đất thành phố cùng với Ủy ban Thanh tra thành phố phối hợp với các đồng chí Giám đốc và thủ trưởng các sở, ban, ngành, căn cứ vào các số liệu kết quả thu được qua đợt điều tra đất đai theo chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) rà soát lại các trường hợp giao đất, cấp đất và thu hồi đất không đúng thẩm quyền quy định, cũng như các trường hợp sử dụng đất đai không hợp pháp.

Đối với các trường hợp có nhiều vi phạm lớn về quản lý và sử dụng đất đai sẽ lập riêng các đoàn đi kiểm tra thực tiếp.

- Ở cấp quận, huyện và phường, xã do Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban và bộ phận chuyên môn như: quản lý ruộng đất, thanh tra phối hợp với các phòng, ban trong quận, huyện và phường, xã tự làm là chính theo kế hoạch hướng dẫn của Ban Quản lý Ruộng đất thành phố và tổng hợp tình hình số liệu báo cáo kết quả về thành phố.

3. Tổ chức thực hiện :

Để bảo đảm đạt được mục đích, nội dung và thời gian của đợt kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai lần này.

- Ở thành phố : Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý Ruộng đất thành phố chủ trì, cùng với Ủy ban Thanh tra thành phố phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch chung cho đợt kiểm tra ở thành phố.

Trực tiếp tổ chức kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai ở các sở, ban, ngành (kể cả các cơ quan trung ương) ở thành phố. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra ở những nơi có nhiều sai phạm.

Các thành phần gồm : Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Ngân hàng thành phố giải quyết các nhu cầu cần chi phí cho đợt kiểm tra như: Xăng, dầu, kinh phí, vật tư cần thiết theo dự trù của Ban Quản lý Ruộng đất thành phố.

- Ở quận, huyện và phường, xã : Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban của quận, huyện và các phường, xã tổ chức kiểm tra ở các cơ quan, xí nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trong quận, huyện theo kế hoạch chung do Ban Quản lý ruộng đất thành phố hướng dẫn và tổng hợp tình hình số liệu báo về thành phố. Để triển khai thực hiện chỉ thị này, ở thành phố và các quận, huyện sẽ thành lập ra Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện (có văn bản hướng dẫn riêng).

Vào cuối đợt kiểm tra (tháng 10-1986), Ban Quản lý ruộng đất thành phố và Ủy ban Thanh tra thành phố tổng hợp tình hình, số liệu chung của các sở, ban, ngành và quận, huyện lập báo cáo chung cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để Thường trực Ủy ban xem xét giải quyết và báo cáo kết quả cho Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng.

Yêu cầu các đồng chí Giám đốc và thủ trưởng các sở, ban, ngành ở thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và phường xã trong thành phố, khẩn trương chỉ đạo thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo thời gian quy định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UB năm 1986 về việc tổ chức đợt kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.290
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127