Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 1993 về kê khai xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 02/04/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UB

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 1993

 

CHỈ THỊ

V/V KÊ KHAI XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC LOẠI NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Nhằm thực hiện pháp lệnh nhà ở được công bố ngày 26/3/91; thực hiện quyết định số 297/CT ngày 2/10/91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở và thực hiện quyết định số 33/TTg ngày 5/2/93 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh.

Để xác lập quyền sở hữu Nhà nước đúng với quy định của luật pháp đối với các loại nhà đất do Nhà nước đã quản lý và bố trí sử dụng, thay thế cho những giấy chứng nhận hoặc quyết định tạm quản lý trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nhà đất và của Ủy ban nhân dân quận huyện từ sau ngày 30/4/1975 đến nay; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Kê khai toàn bộ nhà đất do Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh hiện do các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, cán bộ, công nhân viên và nhân dân đang sử dụng (có hợp đồng thuê hoặc chưa có hợp đồng thuê nhà) đều phải kê khai theo mẫu quy định thống nhất do Sở Nhà đất hướng dẫn).

2/ Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nhà đất chủ trì cùng với Cục Thống kê thành phố, Sở Tài chánh chuẩn bị biểu mẫu kê khai, hướng dẫn và tổ chức triển khai nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm phục vụ cho yêu cầu trước mắt và lâu dài trong việc quản lý Nhà nước nguồn nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.

3/ Sở Nhà đất, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức kiểm tra đối chiếu hồ sơ kê khai với hồ sơ lưu trữ về nhà đất tại địa phương để xác định các loại nhà đất, kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước và phân loại theo:

a) Nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được xác lập đúng thủ tục pháp lý (quyết định quốc hữu hóa, quyết định chuyển thành sở hữu Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố).

b) Nhà đất thuộc diện sở hữu Nhà nước theo quy định luật pháp nhưng chưa xác lập đúng thủ tục hoặc chưa lập thủ tục quản lý Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, nhưng đã bố trí cho cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên sử dụng.

4/ Sau khi đối chiếu cụ thể, Sở Nhà đất, Ủy ban nhân dân các quận- huyện tiếp tục quản lý hợp đồng cho thuê đúng quy định, đúng đối tượng các loại nhà đất, kho bãi đã xác lập đúng thủ tục pháp lý thuộc về sở hữu Nhà nước. Đối với nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do đơn vị hoặc cá nhân đang sử dụng trái với các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố đều phải thu hồi và quản lý sử dụng có hiệu quả. Giao cho Giám đốc Sở Nhà đất chủ trì cùng các ngành liên quan trình phương án sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do thành phố quản lý để bố trí sử dụng có hiệu quả; giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ phần nhà đất thuộc thẩm quyền quản lý của các ngành Trung ương để Chính phủ xem xét quyết định.

Các loại nhà đất, kho bãi chưa xác lập đúng thủ tục hoặc chưa lập thủ tục theo quy định (nêu ở mục b điểm 3) thì Sở Nhà đất, UBND các quận- huyện lập hồ sơ gởi về sở Nhà đất rà soát lại và trình UBND quyết định chính thức.

5/ Chỉ thị này được áp dụng cho tất cả các loại nhà đất, kho bãi do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ các loại nhà đất, kho bãi trong khuôn viên nhà máy, xí nghiệp, thuộc tài sản cố định hợp pháp của đơn vị, nhà đất của ngoại giao đoàn thuộc tài sản của Chính phủ nước ngoài và các khu doanh trại quân đội, công an, lực lượng vũ trang.

Danh mục các loại nhà, đất, kho bãi phải kê khai để đối chiếu xác lập quyền sở hữu Nhà nước do Sở Nhà đất hướng dẫn cụ thể. Đơn vị hoặc cá nhân cố tình khai man hoặc trốn tránh kê khai theo Chỉ thị này phải bị xử lý theo pháp luật.

6/ Giao Giám đốc Sở Nhà đất chủ trì lập kế hoạch cụ thể, dự trù kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này đến Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận- huyện, các đơn vị và cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Nhà đất thì phải kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý.

Thời gian thực hiện việc kê khai, xác lập quyền sở hữu Nhà nước các loại nhà, đất theo Chỉ thị này kể từ ngày 1/4/93 đến hết cuối tháng 6 năm 1993.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
QUYỀN CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 1993 về kê khai xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104