Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2002/CT-BXD về tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng do Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 06/2002/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2002/CT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG

Trong những năm gần đây nhu cầu xây dựng các nhà chung cư cao tầng ngày càng lớn. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra việc xây dựng và khai thác một số công trình chung cư cao tầng (từ 9 tầng trở lên) cho thấy công tác quản lý trong thiết kế, thi công xây lắp, giám sát quản lý chất lượng trong xây lắp, tổ chức khai thác sử dụng chưa thống nhất. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, yêu cầu chất lượng, đảm bảo tuổi thọ và đáp ứng nhu cầu sử dụng căn hộ ngày càng cao của nhân dân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Các Bộ, Ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra Chủ đầu tư các dự án nhà ở cao tầng trong việc tuân thủ nội dung trình tự: "Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 và Thông tư số 05/2001/TT-BXD ngày 30/8/2001 về "Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng" của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Các chủ đầu tư các dự án nhà ở cao tầng cần xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng, chặt chẽ ngay từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, khai thác sử dụng công trình, trong đó lưu ý:

- Về quy hoạch: Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng về không gian đảm bảo hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, bãi đỗ xe phù hợp với quy hoạch xây dựng của các khu đô thị trong giai đoạn 5 năm và 10-20 năm.

- Về kiến trúc: Lựa chọn các giải pháp kiến trúc ngoài nhà phù hợp với quy định của thiết kế đô thị và quy hoạch không gian, trong đó có lựa chọn các loại vật liệu bao che (cửa, vật liệu hoàn thiện ngoài nhà...) đảm bảo các yêu cầu về an toàn, công năng, kinh tế, thẩm mỹ và bền lâu về tuổi thọ, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Các thiết kế đối với cửa, lô gia phải đảm bảo an toàn trong sử dụng. Trong các căn hộ phải được bố trí thuận tiện, giải quyết tốt nhu cầu về thông thoáng và ánh sáng tự nhiên.

- Về kết cấu: đặc biệt coi trọng công tác khảo sát địa chất để lựa chọn giải pháp thiết kế đảm bảo các yêu cầu tuổi thọ sử dụng, ổn định, an toàn, hiệu quả. Tính toán thiết kế kết cấu phải đặc biệt quan tâm đến tác động của các loại tải trọng ngang (gió, bão, động đất...), có tính đến khả năng chịu tải của công trình khi có sự gia tăng thêm tải trọng (nhiệt, cháy nổ, cải tạo nâng cấp căn hộ...), coi trọng các giải pháp cấu tạo đáp ứng có hiệu quả yêu cầu kháng chấn. Việc lựa chọn các vật liệu sử dụng trong kết cấu như sàn, tường cần chú ý yêu cầu ngăn cháy và cách âm. Công tác thiết kế kết cấu nhất thiết phải do các đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn cao, trong đó người chủ trì kết cấu phải là người kỹ sư có nhiều kinh nghiệm đảm trách.

Phải hết sức thận trọng khi sử dụng kết cấu lắp ghép; phải có phương án so sánh trước khi lựa chọn sao cho đảm bảo khả năng chịu các tải trọng đặc biệt, tuổi thọ các mối nối và hiệu quả kinh tế của phương án chọn.

- Về thiết bị cơ và điện: Hệ thống cơ điện trong công trình cao tầng là thành phần quan trọng đòi hỏi đảm bảo độ tin cậy và an toàn cao. Phải có chỉ dẫn sử dụng và được kiểm tra thường xuyên. Hệ thống vận chuyển theo phương thẳng đứng phải đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng, có chế độ bảo trì định kỳ; có chú ý đến việc phục vụ các đối tượng như người tàn tật, người già và cần tính đến nhu cầu sử dụng trong các trường hợp sử dụng đặc biệt (cấp cứu, vận chuyển băng ca...). Hệ thống điện được thiết kế sử dụng các loại vật liệu đảm bảo tốt yêu cầu vận hành an toàn, có tính đến khả năng gia tăng phụ tải do nhu cầu sử dụng.

- Về phòng chống cháy nổ, chống sét: Các công trình chung cư cao tầng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống cháy nổ. Ngoài các biện pháp chống cháy sử dụng bình bọt, hệ thống báo cháy; nhất thiết phải có thang thoát hiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Cần có nội quy sử dụng khi đun nấu trong đó có lưu ý đến biện pháp vận chuyển, bảo quản và sử dụng gaz an toàn. Phải có thiết kế chống sét và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.

- Về môi trường: Ngoài việc đảm bảo tiện nghi về vi khí hậu trong từng căn hộ, từng chung cư cao tầng phải đảm bảo nhu cầu an toàn môi trường cho toàn khu vực. Các chung cư cao tầng cần có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và vận chuyển chất thải rắn. Chủ đầu tư cần chú trọng đến môi trường cảnh quan xung quanh công trình (vườn hoa, cây xanh...).

3. Các chủ sở hữu và chủ quản lý sử dụng nhà chung cư cao tầng cần tuyên truyền, phổ biến quy chế quản lý chất lượng công trình cho từng hộ, yêu cầu từng hộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn chung và yêu cầu có nghĩa vụ phát hiện các dấu hiệu mất an toàn công trình để người có trách nhiệm giải quyết. Các chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng nhà chung cư phải chủ động kiểm tra nhằm phát hiện các vi phạm đến an toàn công trình, xử lý kịp thời các hư hỏng và những hư hỏng lớn phải thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý có thẩm quyền giải quyết.

4. Giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì phối hợp với Cục Quản lý nhà, Vụ quản lý Khảo sát thiết kế và Vụ Khoa học Công nghệ chủ động kiểm tra, tổng hợp và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến chất lượng của nhà chung cư cao tầng trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành mới hoặc bổ sung điều chỉnh các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng nhà chung cư cao tầng.

 

 

Nguyễn Văn Liên

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 06/2002/CT-BXD

Hanoi, November 05, 2002

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE MANAGEMENT OF CONDOMINIUM QUALITY

Over the recent years, the demand for construction of condominiums has increased. However, the inspection of the construction and exploitation of some condominiums (of 9 stories or more) has shown that the designing, construction and installation management as well as the supervision and control of quality of construction as well as use and exploitation organization have been done inconsistently. In order to ensure investment efficiency, quality requirements and longevity and to meet the people’s increasing demand for apartments, the Minister of Construction hereby instructs:

1. The ministries, branches and provincial/municipal People’s Committees to enhance the inspection of the observance of the contents and order prescribed in the "Regulation on management of construction works quality," issued together with the Construction Minister’s Decision No. 17/2000/QD-BXD of August 2, 2000, and Circular No. 05/2001/TT-BXD of August 30, 2001 guiding the maintenance of construction works, by investors of condominium projects.

2. The investors of condominium projects must draw up plans to strictly manage the works quality right from the time of investment preparation, investment execution to the time of exploitation for use, paying attention to:

- On planning: The investors shall have to request the designing consultancy units to strictly comply with the construction regulations and criteria in terms of space, ensuring land use coefficient as well as the areas for greenery and parking, in compatibility with the construction planning of urban centers in the 5-year as well as 10- and 20-year periods.

- On architecture: To select outdoor architectural solutions compatible with the regulations on urban architecture and spatial planning, in which the to-be-selected cover materials (doors, exterior final-touch materials..) must satisfy the requirements of safety, function, economic efficiency, aesthetic view and longevity and suit to climatic conditions in Vietnam.

Doors and balconies must be designed so as to ensure use safety. The apartments should be arranged in a convenient manner, well meeting the ventilation and natural light requirements.

- On structure: Special importance must be attached to geological survey in order to select designing solutions which satisfy the requirements of use longevity, stability, safety and efficiency. In structural design, special attention must be paid to impacts of transverse load (winds, storms, earthquakes..), taking into account the load-bearing capacity of the works upon load increment (heat, fire and explosion, apartment renovation and upgrading) and attaching importance to structural solutions efficiently meeting anti-quake requirements. While selecting materials for use in such structures as floors and walls, attention must be paid to fire-proof and sound-proof requirements. The structural


..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2002/CT-BXD về tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng do Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82