Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1828/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1828/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ MỸ ÐỨC THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG TRỤ SỞ VÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ TẠI HUYỆN TỪ SƠN 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 332/TT-UB ngày 15/6/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 198/TC-VG ngày 16/8/2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức thuê để xây dựng Trụ sở và Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ (dã phê duyệt tại Quyết định số 2136/QÐ-CT ngày 16/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh), tại xã Ðồng Nguyên - huyện Từ Sơn, do tính theo giá mới như sau:

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 317.761.194 đồng, gồm:

- Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 97.560.195 đồng.

- Bồi thường hoa màu: 1.258.899 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp: 129.681.090 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất: 89.261.010 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn, UBND xã Ðồng Nguyên, Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức và các hộ được bồi thường, hỗ trợ bổ sung căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1828/2005/QĐ-CT ngày 08/09/2005 phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức thuê để xây dựng Trụ sở và Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142