Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 4-LĐTBXH/TT-1988 hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp một lần khi về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4-LĐTBXH/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Hiếu
Ngày ban hành: 30/03/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-LĐTBXH/TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1988

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 4-LĐTBXH/TT. NGÀY 30-3-1988 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI VỀ HƯU, NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ SANG GIÚP LÀO VÀ CAMPUCHIA.

Thi hành điểm 7 trong Điều 2 của Quyết định số 87-CT ngày 1-3-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chia;

Sau khi được sự thoả thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 404TC/HCVX ngày 3-6-1985, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG

Những cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chia nói trong Quyết định số 87-CT là những người được cử đi công tác dài hạn từ 3 năm trở lên theo yêu cầu của Bạn; theo quy định tại Chỉ thị số 251-CT ngày 24-9-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, bao gồm cán bộ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quân sự và những công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất Bạn (kể cả những người sau khi về nước đã chuyển sang làm việc khác), được về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động từ ngày 1 tháng 3 năm 1985 trở đi.

II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

Những đối tượng nói trên, khi về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động từ ngày 1-3-1985 trở đi, ngoài khoản trợ cấp một lần khi mới về quy định tại Thông tư số 48-TBXH ngày 30-9-1985 của Bộ Thương binh và xã hội (cũ), còn được hưởng thêm khoản trợ cấp một lần, tính theo số năm công tác thực tế trên đất Bạn, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng một tháng lương chính (không có các khoản phụ cấp), nhưng nhiều nhất không quá 12 tháng. Nếu trước đây đã có thời gian công tác tại nước bạn (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) từ 1 năm trở lên thì được cộng các thời gian đó để tính trợ cấp một lần.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Khoản trợ cấp một lần quy định tại Quyết định số 87-CT ngày 1-3-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng được thi hành từ ngày 1-3-1985 do quỹ bảo hiểm xã hội đài thọ, do ngành Lao động - Thương binh và xã hội chi trả và được ghi bổ sung thành một điểm trong điều 2 của quyết định về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động của mỗi người với nội dung: "Trợ cấp theo Quyết định số 87-CT bằng..... tháng lương chính: .... tháng x...đ00=....đ00.

2. Mức lương chính để làm cơ sở tính trợ cấp một lần và mức lương được xếp khi đang công tác ở Bạn (không tính theo lương sau khi về nước được xếp lại hoặc nâng bậc lương). Trường hợp những người được tính trợ cấp một lần theo mức lương chính trước tháng 9 năm 1985 thì lấy mức lương chính ấy chuyển đổi sang mức lương mới theo quy định tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để làm cơ sở tính trợ cấp một lần.

3. Những người có thời gian công tác trên đất Bạn thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần quy định tại Thông tư này, đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động từ ngày 1-3-1984 nhưng chưa được nhận thì nay được truy lĩnh.

Các cơ quan, đơn vị cũ có trách nhiệm thông báo về số năm công tác trên đất Bạn, mức lương chính của mỗi người cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động cư trú làm thủ tục trả truy lĩnh khoản trợ cấp một lần nói trên.

 

Trần Hiếu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 4-LĐTBXH/TT-1988 hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp một lần khi về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196