Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế

Số hiệu: 13/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2016/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 35/2016/TT- BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau:

a) Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43/2013/TT-BYT); Thông tư số 21/2017/TT- BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2017/TT-BYT);

b) Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT);

c) Các dịch vụ kỹ thuật y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có trong Thông tư số 43/2013/TT- BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-BYT.

2. Sửa đổi Mục 4 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán như sau:

TT

DVKT/ Nhóm DVKT

Điều kiện thanh toán

Tỷ lệ, mức giá thanh toán

4

Chụp cắt lớp vi tính 64 dãy đến 128 dãy

1. Thực hiện đối với một trong các trường hợp sau:

a) Chụp hệ động mạch: não, cảnh, chủ ngực/bụng, phổi, phế quản, mạc treo, thận, chậu, vành;

b) Chụp hệ mạch tạng;

c) Chụp đánh giá tưới máu não, tạng;

d) Chụp hệ động/tĩnh mạch chi;

đ) Chụp tim và các mạch máu lớn để đánh giá các cấu trúc tim và các mạch máu lớn liên quan;

e) Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn, đáp ứng điều trị ung thư, để chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch;

g) Mô phỏng lập kế hoạch xạ trị: U não (thân não và/hoặc tiểu não), Ung thư trực tràng, Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư cổ tử cung, Ung thư di căn cột sống;

h) Chụp dựng hình 3D đường dẫn khí;

i) Chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp (thời gian nhịn thở được <10 giây).

Thanh toán bằng giá DVKT, trường hợp chụp từ hai vị trí trở lên thanh toán tối đa bằng giá DVKT “Chụp cắt lớp vi tính toàn thân”.

2. Chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương.

Tiêu chí xác định các trường hợp đa chấn thương là người bệnh có từ hai tổn thương nặng đồng thời trở lên theo các thang điểm đánh giá mức độ chấn thương, trong đó có ít nhất một tổn thương nặng ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn, thần kinh trung ương đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Thanh toán bằng giá DVKT "Chụp cắt lớp vi tính toàn thân".

3. Trường hợp khác.

Thanh toán bằng giá DVKT “Chụp cắt lớp vi tính từ 1-32 dãy”.

3. Sửa đổi Mục 5 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán như sau:

TT

DVKT

Điều kiện thanh toán

Tỷ lệ, mức giá thanh toán

5

Chụp cắt lớp vi tính từ 256 dãy trở lên

1. Chụp hệ động mạch vành với nhịp tim trên 70 chu kỳ/phút (sau khi đã sử dụng thuốc giảm nhịp tim, hoặc trên người bệnh có chống chỉ định dùng thuốc làm giảm nhịp tim) hoặc có bất thường nhịp; bệnh lý tim mạch bẩm sinh ở trẻ em dưới 06 tuổi; bệnh lý tim mạch ở người từ đủ 70 tuổi trở lên.

Thanh toán bằng giá DVKT.

2. Thực hiện đối với một trong các trường hợp sau:

a) Chụp hệ động mạch: não, cảnh, chủ ngực/bụng, phổi, phế quản, mạc treo, thận, chậu, vành;

b) Chụp hệ mạch tạng;

c) Chụp đánh giá tưới máu não, tạng;

d) Chụp hệ động/tĩnh mạch chi;

đ) Chụp tim và các mạch máu lớn để đánh giá các cấu trúc tim và các mạch máu lớn liên quan;

e) Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn, đáp ứng điều trị ung thư, để chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch;

g) Mô phỏng lập kế hoạch xạ trị: U não (thân não và/hoặc tiểu não), Ung thư trực tràng, Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư cổ tử cung, Ung thư di căn cột sống;

h) Chụp dựng hình 3D đường dẫn khí;

i) Chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp (thời gian nhịn thở được <10 giây).

Thanh toán bằng giá DVKT “Chụp cắt lớp vi tính 64-128 dãy”.

3. Chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương.

Tiêu chí xác định các trường hợp đa chấn thương là người bệnh có từ hai tổn thương nặng đồng thời trở lên theo các thang điểm đánh giá mức độ chấn thương, trong đó có ít nhất một tổn thương nặng ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn, thần kinh trung ương đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Thanh toán bằng giá DVKT "Chụp cắt lớp vi tính toàn thân 64 - 128 dãy".

4. Trường hợp khác.

Thanh toán bằng giá DVKT “Chụp cắt lớp vi tính 01-32 dãy”.

4. Sửa đổi Mục 7 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán như sau:

TT

DVKT

Điều kiện thanh toán

Tỷ lệ, mức giá thanh toán

7.

Chụp PET/CT

1. Chẩn đoán Ung thư

a) Nốt mờ đơn độc ở phổi đường kính ≥ 8 mm mà các phương pháp chẩn đoán thông thường khác không xác định được là tổn thương ác tính hay lành tính.

b) Ung thư di căn không rõ u nguyên phát.

Thanh toán 01 lần bằng giá DVKT cho lần chẩn đoán đầu tiên

2. Đã được chẩn đoán xác định là ung thư, các phương pháp chẩn đoán khác không xác định được giai đoạn, tái phát, di căn hoặc đáp ứng điều trị đối với một trong các trường hợp:

a) Xác định giai đoạn trước điều trị: Ung thư vòm, hạ họng, thanh quản; Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ; Ung thư thực quản; Ung thư biểu mô tuyến dạ dày; Ung thư đại trực tràng; Ung thư vú; Ung thư cổ tử cung; Lymphoma (U lympho ác tính Hodgkin hoặc không Hodgkin);

b) Xác định tái phát/di căn: Ung thư vòm, hạ họng, thanh quản; Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ; Ung thư thực quản; Ung thư đại trực tràng; Ung thư vú; Ung thư cổ tử cung; Ung thư buồng trứng (khi CA 125 tăng > 35U/ml); Lymphoma (U lympho ác tính Hodgkin hoặc không Hodgkin); Ung thư tuyến giáp (khi xạ hình 131I âm tính); Ung thư tuyến tiền liệt (khi PSA tăng > 4ng/ml);

c) Đánh giá đáp ứng điều trị: Ung thư hạ họng, thanh quản; Ung thư vú; Ung thư cổ tử cung.

Thanh toán không quá 01 lần/12 tháng/01 người bệnh và bằng giá DVKT.

3. Đã được chẩn đoán xác định là ung thư, các phương pháp chẩn đoán khác không đánh giá được đáp ứng điều trị đối với một trong các trường hợp: (1) Lymphoma (U lympho ác tính Hodgkin hoặc không Hodgkin); (2) Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ; (3) Ung thư đại trực tràng; (4) Ung thư thực quản; (5) Ung thư vòm.

Thanh toán không quá 02 lần/12 tháng/01 người bệnh trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm được chẩn đoán xác định là ung thư và thanh toán bằng giá DVKT.

4. Các trường hợp đã được chỉ định chụp PET/CT để chẩn đoán giai đoạn, chẩn đoán di căn hoặc theo dõi điều trị nếu có chỉ định xạ trị thì sử dụng kết quả chụp PET/CT để mô phỏng và lập kế hoạch xạ trị.

Thanh toán bằng giá DVKT.

5. Trường hợp lựa chọn sử dụng chụp PET/CT chỉ để mô phỏng xạ trị.

Thanh toán theo giá DVKT Xạ trị sử dụng CT mô phỏng.

5. Sửa đổi mục 66 của Danh mục 2 - Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán như sau:

STT

DVKT/ Nhóm DVKT

Điều kiện thanh toán

66

Chụp động mạch vành

Thanh toán đối với các trường hợp sau:

a) Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên;

b) Đau thắt ngực không ổn định;

c) Nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên;

d) Đau thắt ngực ổn định nhưng điều trị nội khoa tối ưu không khống chế được triệu chứng;

đ) Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn;

e) Đau ngực tái phát sau can thiệp động mạch vành hoặc sau phẫu thuật làm cầu nối;

g) Suy tim không rõ nguyên nhân;

h) Người bệnh có rối loạn nhịp nguy hiểm (nhịp nhanh thất, block nhĩ thất);

i) Người bệnh có chỉ định phẫu thuật tim, mạch máu lớn, tuổi > 45 đối với nam hoặc > 50 đối với nữ; Người bệnh có chỉ định ghép tạng;

k) Các dị tật bẩm sinh, mắc phải về hệ mạch vành.

6. Sửa đổi mục 84 của Danh mục 2 - Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán như sau:

STT

DVKT/ Nhóm DVKT

Điều kiện thanh toán

84

Định lượng HbA1c [Máu] để xác định phác đồ điều trị hoặc để đánh giá kết quả điều trị bệnh đái tháo đường

1. Thanh toán cho xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định đái tháo đường để xác định phác đồ điều trị nếu chưa thực hiện xét nghiệm HbA1c trong vòng 90 (chín mươi) ngày.

2. Thanh toán cho xét nghiệm từ lần thứ 2 trở đi để đánh giá kết quả điều trị bệnh đái tháo đường tối thiểu sau mỗi 90 (chín mươi) ngày.

7. Sửa đổi, bổ sung Mục 87, 88 Danh mục 2 - Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán như sau:

STT

DVKT/ Nhóm DVKT

Điều kiện thanh toán

87

HBV đo tải lượng Real- time PCR; HBV đo tải lượng hệ thống tự động

Được bác sỹ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đơn vị điều trị viêm gan chỉ định, thực hiện trong các trường hợp:

a) Xét nghiệm lần đầu.

b) Người bệnh được điều trị thì thanh toán xét nghiệm lần đầu và những lần xét nghiệm tiếp theo cách nhau sau 90 (chín mươi) ngày đến 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với cùng 01 phương pháp xét nghiệm.

Không thanh toán đồng thời 02 phương pháp xét nghiệm cho 01 người bệnh trong cùng 01 đợt điều trị.

88

HCV đo tải lượng Real- time PCR; HCV đo tải lượng hệ thống tự động

Được bác sỹ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đơn vị điều trị viêm gan chỉ định, thực hiện trong các trường hợp:

a) Xét nghiệm lần đầu;

b) Người bệnh được điều trị thì được thanh toán cho lần đầu, thanh toán lần xét nghiệm thứ hai khi thực hiện cách lần đầu 4 tuần, những lần xét nghiệm tiếp theo cách nhau 90 (chín mươi) ngày đến 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với cùng 01 phương pháp xét nghiệm.

Không thanh toán đồng thời 02 phương pháp xét nghiệm cho 01 người bệnh trong cùng 01 đợt điều trị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

2. Bãi bỏ Mục 6 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán (Chụp cắt lớp vi tính toàn thân).

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đã khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và trường hợp người bệnh vào viện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng ra viện sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành áp dụng theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, BHYT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 13/2020/TT-BYT

Hanoi, June 22, 2019

 

CIRCULAR

AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO. 35/2016/TT-BYT DATED SEPTEMBER 28, 2016 BY MINISTER OF HEALTH ON LIST OF MEDICAL SERVICES COVERED BY HEALTH INSURANCE, COINSURANCE PERCENTAGES AND COVERAGE THEREOF

Pursuant to the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2008 amended by the Law No. 46/2014/QH13 dated June 13, 2014;

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment No. 40/2009/QH12 dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Health;  

At the request of the Director General of the Department of Health Insurance;

The Minister of Health hereby promulgates a Circular amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT dated September 28, 2016 by the Minister of Health on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof.

Article 1. Amendments to a number of Articles and Clauses of Circular No. 35/2016/TT-BYT dated September 28, 2016 by Minister of Health on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lists of technical qualifications related to medical services issued together with the Circular No. 43/2013/TT-BYT dated December 11, 2013 by the Minister of Health on providing for technical qualifications in the network of health facilities (hereinafter referred to as “Circular No. 43/2013/TT-BYT”); and the Circular No. 21/2017/TT-BYT dated May 10, 2017 by the Minister of Health amending list of medical procedures enclosed with Circular No. 43/2013/TT-BYT (hereinafter referred to as “Circular No. 21/2017/TT-BYT”);

b) List of surgeries and medical procedures issued together with the Circular No.50/2014/TT-BYT dated December 26, 2014 by the Minister of Health on classification of surgeries, medical procedures and personnel norms applied to operations and medical procedures (hereinafter referred to as “Circular No. 50/2014/TT-BYT”);

c) Medical services approved to be provided in health facilities by the Minister of Health but not yet included in Circular No. 43/2013/TT- BYT, Circular No.50/2014/TT-BYT or Circular No. 21/2017/TT-BYT.

2. Section 4 of List 1 - Medical services with specific coverage, coinsurance percentages and payout limits is amended as follows:

No.

Medical service/Medical service group

Coverage

Coinsurance percentages and payout limits

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. One of the following services:

a) Scan of the arterial system: cerebral arteries, aorta, thoracic/abdominal aorta, pulmonary arteries, bronchial arteries, mesenteric arteries, renal arteries, pelvic arteries, coronary arteries;

b) Scan of visceral arteries;

c) Brain/organ perfusion scan;

d) Scan of extremity arteries/veins;

dd) Scan of the heart and large blood vessels for anatomical assessment of the heart and relevant large blood vessels;

e) Staging and assessment of recurrence, metastasis and response to treatment for cancer for decision for surgery, chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, immunotherapy;

g) Simulation for radiotherapy treatment planning: brain tumors (brainstem and/or cerebellum), rectal cancer, prostate cancer, cervical cancer, metastatic spinal tumors;

h) 3D reconstruction of the airways;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The cost of the medical service is covered; in case of scans of at least two areas, an amount no higher than the cost of "full-body computed tomography” is covered.

2. Full-body scan for cancer staging or multiple trauma assessment

Diagnostic criteria for multiple trauma: the presence of two or more injuries rated severe according to trauma scoring systems, at least one of which is a severe respiratory, circulatory or central nervous system trauma that endangers the patient's life.

An amount equal to the cost of "full-body computed tomography” is covered.

3. Other cases.

An amount equal to the cost of "computed tomography with 1-32 slice(s)” is covered.

3. Section 5 of List 1 - Medical services with specific coverage, coinsurance percentages and payout limits is amended as follows:

No.

Medical service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coinsurance percentages and payout limits

5

Computed tomography with at least 256 slices

1. Scan of coronary arteries in patients with heart rate of more than 70 bpm (after taking a heart rate slowing drug or in patients with contraindication to heart rate slowing drugs) or abnormal heart rhythms; congenital heart defects in children under 06 years of age; heart diseases in patients of at least 70 years of age.

The cost of the medical service is covered.

2. One of the following services:

a) Scan of the arterial system: cerebral arteries, aorta, thoracic/abdominal aorta, pulmonary arteries, bronchial arteries, mesenteric arteries, renal arteries, pelvic arteries, coronary arteries;

b) Scan of visceral arteries;

c) Brain/organ perfusion scan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Scan of the heart and large blood vessels for anatomical assessment of the heart and relevant large blood vessels;

e) Staging and assessment of recurrence, metastasis and response to treatment for cancer for decision for surgery, chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, immunotherapy;

g) Simulation for radiotherapy treatment planning: brain tumors (brainstem and/or cerebellum), rectal cancer, prostate cancer, cervical cancer, metastatic spinal tumors;

h) 3D reconstruction of the airways;

i) Chest radiography in patients with respiratory failure (able to hold breath for more than 10 seconds).

An amount equal to the cost of "computed tomography with 64-128 slices” is covered.

3. Full-body scan for cancer staging or multiple trauma assessment

Diagnostic criteria for multiple trauma: the presence of two or more injuries rated severe according to trauma scoring systems, at least one of which is a severe respiratory, circulatory or central nervous system trauma that endangers the patient's life.

An amount equal to the cost of "full-body computed tomography with 64-128 slices” is covered.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An amount equal to the cost of "computed tomography with 01-32 slice(s)” is covered.

4. Section 7 of List 1 - Medical services with specific coverage, coinsurance percentages and payout limits is amended as follows:

No.

Medical service

Coverage

Coinsurance percentages and payout limits

7.

PET/CT scan

1. Cancer diagnosis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Metastasis of unknown primary site.

The cost of the medical service in the first diagnosis is covered in lump sum

2. After cancer confirmation, other diagnosis methods could not determine the cancer stage, recurrence, metastasis or response to treatment for any of the following cases:

a) Pre-treatment determination: nasopharyngeal cancer, hypopharyngeal cancer, laryngeal cancer; non-small cell lung cancer; esophageal cancer; adenocarcinomas; colorectal cancer; breast cancer; cervical cancer; Lymphoma (Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma);

a) Recurrence/metastasis determination: nasopharyngeal cancer, hypopharyngeal cancer, laryngeal cancer; non-small cell lung cancer; esophageal cancer; colorectal cancer; breast cancer; cervical cancer; ovarian cancer (when CA 125 level is higher than 35U/ml); Lymphoma (Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma); thyroid cancer (when 131I scan is negative); prostate cancer (when PSA level is higher than 4ng/ml);

c) Assessment of response to treatment: hypopharyngeal cancer, laryngeal cancer; breast cancer; cervical cancer.

An amount equal to the cost of the medical service is covered 01 time every 12 month for 01 patient

3. After cancer confirmation, other diagnosis methods could not determine the cancer stage, recurrence, metastasis or response to treatment for any of the following cases: (1) Lymphoma (Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma); (2) non-small cell lung cancer; (3) colorectal cancer; (4) esophageal cancer; (5) nasopharyngeal cancer.

An amount equal to the cost of the medical service is covered no more than 02 times within 12 months for 01 patient for the first 12 months after cancer confirmation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The cost of the medical service is covered.

5. Use of PET/CT scans only for radiotherapy simulation.

An amount equal to the cost of CT simulation for radiotherapy is covered.

5. Section 66 of List 2 - Medical services with specific coverage is amended as follows:

No.

Medical service/Medical service group

Coverage

66

Coronary artery scan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Acute ST-elevation myocardial infarction;

b) Unstable angina;

c) Non-ST-elevation myocardial infarction;

d) Stable angina the symptoms of which are not satisfactorily controlled with optimal medical treatment;

dd) Post-CPR;

e) Recurrent angina after percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass surgery;

g) Heart failure of unknown cause;

h) Patients with life-threatening arrhythmia (ventricular tachycardia, atrioventricular block);

i) Patients preparing to have heart/large blood vessel surgery, over 45 years of age for males or over 50 years of age for females; patients preparing to undergo an organ transplant;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Section 84 of List 2 - Medical services with specific coverage is amended as follows:

No.

Medical service/Medical service group

Coverage

84

HbA1c blood test for diabetes mellitus treatment regimen determination or treatment assessment

1. The cost of a HbA1c blood test is covered for diabetes mellitus patients who have not taken a HbA1c blood test to determine their treatment regimens within 90 (ninety) days.

2. The costs of the second test and subsequent tests for assessment of diabetes mellitus treatment taken at least once every 90 (ninety) days are covered.

7. Sections 87 and 88 are added to List 2 - Medical services with specific coverage as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medical service/Medical service group

Coverage

87

Quantitative detection of HBV DNA using Real-time PCR; quantitative detection of HBV DNA using automated systems

Indicated by doctors of health facilities with hepatitis treatment units for the following cases:

a) First test.

b) The costs of the first test and subsequent tests taken once every 90 (ninety) to 180 (one hundred eighty) days of the same testing method are covered.

Do not cover the costs of 02 testing methods for 01 patient within 01 treatment cycle.

88

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Indicated by doctors of health facilities with hepatitis treatment units for the following cases:

a) First test;

b) The costs of the first test, the second test taken 4 weeks after the first test and subsequent tests taken once every 90 (ninety) to 180 (one hundred eighty) days of the same testing method are covered.

Do not cover the costs of 02 testing methods for 01 patient within 01 treatment cycle.

Article 2. Effect

1. This Circular comes into force from August 10, 2020.

2. Section 6 of List 1 - Medical services with specific coverage, coinsurance percentages and payout limits (Full-body computed tomography) is annulled.

Article 3. Transitional clauses

Costs of medical services covered by health insurance of the cases receiving such services prior to the effective date of this Circular and of patients admitted to hospital prior to the effective date of this Circular but discharged after the effective date of this Circular shall be covered in accordance with regulations of legislative documents promulgated prior to the effective date of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the documents cited in this Circular are superseded or amended, the superseding or amended documents shall apply.

Article 5. Implementation

1. Head of Office of the Ministry of Health, Chief Inspector of the Ministry of Health, heads of affiliates of the Ministry of Health, Directors of Departments of Health, heads of healthcare units of other ministries and relevant units shall implement this Circular. 

2. Vietnam Social Security shall reimburse costs of medical services covered by health insurance according to regulations of laws on health insurance and this Circular.

During the implementation of this Circular, any difficulty arising should be reported to the Ministry of Health (Department of Health Insurance) in writing for consideration and resolution./.

 

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.966

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!