Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1228/TB-BHXH năm 2018 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1228/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 18/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TP.HCM: Đóng tiền mua BHYT trước 01/7/2018 để được hưởng lợi

Ngày 18/6/2018, BHXH TP.Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1228/TB-BHXH về điều chỉnh mức lương cơ sở.

Theo đó, khi mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.00 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018 thì việc xác định số tiền phải đóng khi tham gia BHXH, BHYT được hướng dẫn như sau:

- Đối tượng tham gia BHYT do NSNN hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia BHYT hộ gia đình thực hiện theo mức lương cơ sở mới.

Trường hợp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/7/2018 mà đóng tiền trước ngày 01/7/2018 thì thực hiện theo mức lương cơ sở cũ (1.300.000 đồng/tháng).

- NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng thì đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN tối đa bằng 27.800.000 đồng (20 tháng lương cơ sở).

- Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 27.800.000 đồng tại thời điểm đóng.

Xem thêm chi tiết tại Thông báo 1228/TB-BHXH ngày 18/6/2018.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/07/2018 là 1.390.000 đng.

Bảo him xã hội thành ph H Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ 01/07/2018 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng thì đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN ti đa bng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).

3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới.

4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT thực hiện theo mức lương cơ sở mới.

Trường hợp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/07/2018 nhưng đóng tiền trước ngày 01/07/2018 thì thu theo mức lương cơ sở cũ (1.300.000 đồng).

5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nht bng 27.800.000 đng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT;
- Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện.
- Ban Giám Đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện; .
- Lưu: VT, P.QLT

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

 

VIETNAM SOCIAL SECURITY
HO CHI MINH CITY SOCIAL SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.1228/TB-BHXH

Ho Chi Minh City, June 18, 2018

 

ANNOUNCEMENT

ADJUSTING STATUTORY PAY RATE

Pursuant to the Law on Social Insurance; Health Insurance and Decree No.105/2014/ND-CP dated November 15, 2014 of the Government on guidelines for the Law on Health Insurance;

- Pursuant to Decree No.72/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government which stipulates that the statutory pay rate since July 01, 2018 is VND 1,390,000.

Ho Chi Minh City Social Security hereby announces that the statutory pay rate as the basis for paying premiums of Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance (hereinafter referred to as insurance premiums) will be adjusted since July 01, 2018 as follows:

1. According to the salary scale and payroll prescribed by the State, the monthly salary of public officials, public employees and workers as the basis for them to pay insurance premiums equals total pay coefficient multiplied by statutory pay rate.

2. For workers covered by Social Insurance, Health Insurance, Occupational Accident and Occupational Disease Insurance, if their salary as the basis for paying insurance premiums is more than VND 27,800,000, the maximum premiums payable will be capped at VND 27,800,000 (equal to 20 times the statutory pay rate).

3. Health insurance premium paid by the state budget will be calculated based on new statutory pay rate.

4. People who receive a State’s health insurance premium subsidy such as students and near-poor households and people who participate in household-based health insurance must pay their health insurance premium based on new statutory pay rate.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1228/TB-BHXH năm 2018 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.581

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49