Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 655-TTg năm 1995 về việc bàn giao tài sản của các tổ chức Bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 655-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 655-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÀN GIAO TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.
Căn cứ Quyết định số 472-TTg ngày 31-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê tài sản của các tổ chức Bảo hiểm xã hội.
Căn cứ Nghị định số 19-CP ngày 16-2-1995 của Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao tài sản bao gồm: đất đai, nhà cửa, thiết bị, phương tiện, tiền vốn, kinh phí, công nợ và các tài sản khác của sự nghiệp bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, đã được kiểm kê theo Quyết định số 472-TTg ngày 31-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với tài sản thuộc hệ thống nhà nghỉ, nhà khách của tổ chức bảo hiểm xã hội do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý trước đây, tiếp tục giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Bảo hiểm xã hội trực thuộc tiến hành việc bàn giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Võ Văn Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 655-TTg năm 1995 về việc bàn giao tài sản của các tổ chức Bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22