Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62-CP năm 1964 về việc trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao cho Bộ Nội vụ quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 62-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 10/04/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRÍCH MỘT PHẦN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAO CHO BỘ NỘI VỤ QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước,
Căn cứ nghị định số 39-CP ngày 23 tháng 3 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nội dung thu chi của quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước,
Căn cứ quyết định số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Tổng công đoàn Việt nam đối với công tác bảo hiểm xã hội,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban Thư ký Tổng công đoàn Việt nam thỏa thuận;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 1 tháng 4 năm 1964,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay trích giao cho Bộ Nội vụ quản lý 1% (một phần trăm) trong tỉ lệ 4,7% so với tổng quỹ tiền lương mà các cơ quan chính quyền đoàn thể, các xí nghiệp, công trường, lâm trường… của Nhà nước nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, để Bộ Nội vụ đài thọ các khoản chi dưới đây:

- Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước về hưu trí;

- Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước mất sức lao động, bị tai nạn lao động hay bị bệnh nghề nghiệp mà phải thôi việc;

- Trợ cấp chôn cất và tiền tuất khi công nhân, viên chức Nhà nước chết;

- Các chi phí về công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý các sự nghiệp bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ phụ trách.

Phần quỹ bảo hiểm xã hội còn lại (tức 3,7% so với tổng quỹ tiền lương) vẫn do Tổng công đoàn quản lý để chi cho các công tác bảo hiểm xã hội khác mà Tổng công đoàn phụ trách.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1964.

Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62-CP năm 1964 về việc trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao cho Bộ Nội vụ quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69