Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 425-TTg năm 1995 về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 425-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 425-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NHIỆM VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯƠNG BINH - XÃ HỘI VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 150 Bộ luật lao động;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Bảo hiểm xã hội ViệtNam nhiệm vụ tiếp nhận kinh phí và tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng kinh phí trợ cấp ưu đãi thương binh - xã hội và người có công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được nhận lệ phí chi trả bình quân chung cả nước là 0,52% tính trên tổng số tiền trợ cấp thương binh - xã hội và người có công. Mức cụ thể ở từng địa phương do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

Điều 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 1995.

Điều 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 425-TTg

Hanoi, July 26, 1995

 

DECISION

ASSIGNING TO THE VIETNAM SOCIAL INSURANCE THE TASK OF PAYING SOCIAL ALLOWANCES TO WAR INVALIDS AND PEOPLE WITH MERITORIOUS CONTRIBUTIONS TO THE REVOLUTION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Article 150 of the Labor Code;
At the proposals of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the President of the Managing Board of the Vietnam Social Insurance,

DECIDES:

Article 1.- To assign to the Vietnam Social Insurance the task of receiving allocated funds and organizing the payment of preferential social allowances and subsidies to war invalids and people with meritorious contributions to the revolution.

The Vietnam Social Insurance shall be entitled to get fees of payment at an average rate of 0.52% of the total social allowances in the whole country for war invalids and people with meritorious contributions to the revolution. Specific rates in each locality shall be determined by the General Director of the Vietnam Social Insurance.

Article 2.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall provide guidance for the implementation of this Decision.

Article 3.- This Decision takes effect from August 1st, 1995.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 425-TTg năm 1995 về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751
DMCA.com Protection Status