Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT năm 1996 về hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1124-TC/QĐ/CĐKT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 12/12/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1124-TC/QĐ/CĐKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộmáy của Bộ Tài chính;
Căn cứ vào chế độ kếtoán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT ngày02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Để áp dụng chế độ kếtoán hành chính sự nghiệp cho phù hợp với yêu cầu quản lý và hoạt động củangành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành Hệ thống chế độkế toán Bảo hiểm xã hội áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

Hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội gồm:

1. Những quy định chung về Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

2. Chế độ chứng từ kế toán.

3. Hệ thống tài khoản kế toán và giải thích nội dung, kếtcấu, phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán.

4. Chế độ sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

5. Chế độ báo cáo tài chính.

Điều 2.- Chế độ kế toán BHXH áp dụngthống nhất cho các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam từ ngày 01/01/1997 vàthay thế chế độ kế toán BHXH ban hành theo Quyết định số 1058a-TC/CĐKT ngày29/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3.- Chủ tịch Hội đồng quản lý,Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh vănphòng Bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT năm 1996 về hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.124
DMCA.com Protection Status