Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 46-CP năm 1994 về việc tạm thời điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân nhân và công an nhân dân chết khi đang tại ngũ

Số hiệu: 46-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46-CP NGÀY 4-6-1994 TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP TIỀN TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN CHẾT KHI ĐANG TẠI NGŨ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 66-CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Tạm thời điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân nhân và công an nhân dân thuộc diện đang tại ngũ mà chết quy định tại điều 17 Nghị định số 66-CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ như sau:

"... Trường hợp người chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng hoặc khi còn sống chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, thì gia đình được hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần như sau:

- Quân nhân, công an nhân dân thuộc diện đang tại ngũ mà chết thì trợ cấp được tính bằng cách lấy 1/2 (nửa) mức lương tháng của người đó đang hưởng nhân với số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức cao nhất không quá 12 tháng tiền lương đang hưởng, mức thấp nhất cũng bằng 6 tháng lương tối thiểu của viên chức Nhà nước"...

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Đối với những trường hợp nêu tại điều 1 của Nghị định này, xẩy ra từ ngày 1 tháng 4 năm 1993 đến ngày Nghị định có hiệu lực thi hành cũng được áp dụng theo Nghị định này.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 46-CP

Hanoi, June 04, 1994

 

DECREE

ON THE PROVISIONAL ADJUSTMENT OF THE ONE-TIME-ONLY DEATH BENEFITS FOR SOLDIERS AND MEMBERS OF THE PEOPLE'S SECURITY WHO DIED WHILE IN ACTIVE SERVICE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No. 66-CP of the Government on the 30th of September, 1993 providing the provisional regime of social insurance for the armed forces;
At the proposal of the Minister of Defense, the Minister of the Interior, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the Minister of Finance;

DECREES:

Article 1.- The following provisional adjustments are made to the one-time-only death benefits for soldiers and members of the People's Security who died while in active service stipulated in Article 17 of Decree No 66-CP on the 30th of September, 1994 of the Government.

"... In the event that the deceased has no close relative qualified to receive the monthly death benefits, or that the deceased has not contributed to the social insurance fund for 15 years, then the family of the deceased shall receive the one-time-only death benefits as specified below:

- Survivors of soldiers or members of the People's Security who died while in active service shall receive an amount equal to one-half (1/2) of the monthly salary multiplied by the number of years the deceased has contributed to the social insurance fund. This amount shall not be higher than twelve months of salary nor lower than 6 months minimum salary of a government worker.

Article 2.- This Decree takes effect on the date of its signing. This Decree is applicable to those instances specified in Article 1 of this Decree occurring between the 1st of April, 1993 and the date when this Decree takes effect.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 46-CP năm 1994 về việc tạm thời điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân nhân và công an nhân dân chết khi đang tại ngũ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21