Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 2736/QD-BTC dated October 24, 2014 regarding public disclosure of reliable insurance firms operating in the maritime sector under regulations of the 2014 Ordinance on Procedures for Arrest of Seagoing Ships

Số hiệu: 2736/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 24/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2736/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 219/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2014 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Cảng vụ;
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI NĂM 2014 THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên các doanh nghiệp bảo hiểm

1.

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2.

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3.

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

4.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

5.

Công ty cổ phần bảo hiểm AAA

6.

Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

7.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

8.

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

9.

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

10.

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

11.

Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

12.

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

13.

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

14.

Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

15.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

16.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội

17.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long

18.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

19.

Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

20.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI

21.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu

22.

Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam

23.

Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

24.

Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng

25.

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

26.

Công ty TNHH bảo hiểm Liberty

27.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2736/QD-BTC

Hanoi, October 24, 2014

 

DECISION

REGARDING PUBLIC DISCLOSURE OF RELIABLE INSURANCE FIRMS OPERATING IN THE MARITIME SECTOR UNDER REGULATIONS OF THE 2014 ORDINANCE ON PROCEDURES FOR ARREST OF SEAGOING SHIPS

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Ordinance on Procedures for Arrest of Seagoing Ships No. 05/2008/NQ-UBTVQH12 dated August 27, 2008 of the National Assembly’s Standing Committee;

Pursuant to the Circular No. 219/2010/TT-BTC dated December 30, 2010 of the Ministry of Finance, providing instructions about criteria for determining reliable marine insurance firms according to the provisions of the Ordinance on Procedures for Arrest of Seagoing Ships;

According to documentation provided by insurance companies;

Upon the request of the Director of the Department of Insurance Management and Supervision,

HEREBY DECIDES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 2736/QD-BTC dated October 24, 2014 regarding public disclosure of reliable insurance firms operating in the maritime sector under regulations of the 2014 Ordinance on Procedures for Arrest of Seagoing Ships

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188