Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

18/04/2015 09:05 AM

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Hoàng Hiệp
Theo đó, giải pháp xử lý nước thải phi tập trung bao gồm:

- Xử lý tại chỗ: thường được áp dụng với hộ thoát nước riêng lẻ có lượng nước thải < 50m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo cụm: thường được áp dụng với các hộ thoát nước gần nhau có lượng nước thải từ 50 -200m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo khu vực: thường được áp dụng trong một địa giới hành chính nhất định với lượng nước thải từ 200 - 1000m3/ngày.đêm.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào nguồn thải phát sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình…quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung cho phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước, bể tự hoại; quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý; hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ thoát nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/05/2015 và thay thế Thông tư 09/2009/TT-BXD .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,530

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:30 | 02/12/2021 Quyết định 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.
  • 17:00 | 30/11/2021 Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 17:00 | 30/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
  • 16:30 | 30/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 02/2021/QH15 có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 14:00 | 30/11/2021 Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 về giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
  • 08:00 | 29/11/2021 Công văn 3818/BHXH-CSXH ngày 25/11/2021 hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn