Thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè từ ngày 19/5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
13/04/2024 11:45 AM

Xin cho tôi hỏi thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè theo quy định mới được thực hiện như thế nào? - Thùy Châu (Bắc Giang)

Thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè từ ngày 19/5/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 04/4/2024, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017, có hiệu lực ngày 19/5/2024.

1. Hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè nào phải đăng ký?

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

- Hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi trồng thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên bãi triều, trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên.

(Khoản 1, 2 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP))

2. Thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè từ ngày 19/5/2024 

Theo khoản 5 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP) thủ tục đăng ký, đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực bao gồm:

- Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định khác có liên quan để thẩm định, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: Giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi quy mô sản xuất, đối tượng nuôi.

3. Hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

+ Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

- Hồ sơ đăng ký lại bao gồm:

+ Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

+ Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

+ Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở (đối với trường hợp thay đổi quy mô sản xuất); trường hợp thay đổi chủ cơ sở phải có giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

(Khoản 3, 4 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP))

4. Thu hồi giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè trong trường hợp nào?

Thu hồi giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP) như sau:

- Giấy xác nhận bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Giấy xác nhận bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung; 

+ Giấy xác nhận hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy xác nhận;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thì có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 491

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn