Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn sử dụng 10 mã loại hình XNK

26/01/2013 09:17 AM

Để áp dụng thống nhất bộ mã loại hình quản lý hàng hóa XNK trong Quyết định 02/TCHQ-QĐ, ngày 22/1/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 539/TCHQ-QLRR để hướng dẫn.

Ms. Minh Nguyệt
Một số hướng dẫn tại Công văn như sau:

Nhập trả hàng XK bị trả lại (NKD19): áp dụng đối với hàng hóa đã XK theo hợp đồng mua bán, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

Nhập hàng xuất gia công bị trả lại (NGC23): áp dụng đối với hàng hóa đã XK theo hợp đồng gia công, bị đối tác nước ngoài trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu.

Xuất trả hàng nhập SXXK (XSX08): áp dụng đối với hàng hóa là nguyên liệu đã NK để sản xuất hàng XK, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,815

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn