Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Án treo, rút ngắn thời gian thử thách!

22/09/2012 17:07 PM

Người được hưởng án treo mỗi năm có thể được rút ngắn thời gian thử thách một lần. Mỗi lần từ một tháng đến một năm. Có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần nhưng phải đảm bảo chấp hành đủ ¾ thời gian thử thách tòa án đã tuyên.

Minh Tùng
Đây là nội dung trong thông tư liên tịch 08/2012/TTLT/BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 về hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo. Quy định này có phần mới và mở rộng thời gian “rút ngắn” hơn. Trước đây, tại Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP chỉ quy định: mỗi lần người được hưởng án treo có thể được tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách từ ba tháng đến một năm…


Người được hưởng án treo được rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau: Đã chấp hành ½ thời gian thử thách của án treo; Có nhiều tiến bộ trong thời gian thử thách, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung…; Được UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát đề nghị rút ngắn thời gian thử thách…

Ngoài ra, khi người được hưởng án treo lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện trên thì tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thủ thách còn lại. Trình tự thủ tục, thẩm quyền đề nghị, xem xét, quyết định về rút ngắn thời gian thử thách án treo và các mẫu đơn đều được quy định chi tiết tại thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,632

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn