Sắp có thêm 01 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
17/04/2024 14:17 PM

Cho tôi hỏi sắp tới Bộ luật Hình sự Bộ luật Tố tụng hình sự có bị sửa đổi nữa không? – Minh Thư (Long An)

Sắp có thêm 01 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sư và Bộ luật Tố tụng Hình sự

Sắp có thêm 01 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Sắp có thêm 01 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

- Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với bị hại và người làm chứng; thi hành án; tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ bị hại; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

- Luật Tư pháp người chưa thành niên có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; bảo đảm việc xử lý người chưa thành niên phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức, đặc điểm nhân thân, tính chất nguyhiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên tự sửa chữa sai lầm, cải thiện hành vi, trở thành công dân có ích cho xã hội.

- Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo quy định của luật này, đồng thời theo những quy định khác của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự không trái với quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Dự kiến Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Luật Tư pháp người chưa thành niên:

- Bãi bỏ Chương XII của Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);

- Bãi bỏ Chương XXVIII của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung 2021);

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 132, khoản 2 Điều 133, khoản 2 Điều 135 và mục 3 Chương X của Luật Thi hành án hình sự 2019.

Như vậy, sắp có thêm 01 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự là Luật Tư pháp người chưa thành niên.

2. Giải thích một số thuật ngữ trong Luật Tư pháp người chưa thành niên

- Người chưa thành niên là người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

- Tư pháp người chưa thành niên là các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chuẩn mực, thủ tục, cơ chế áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội hoặc bị buộc tội, người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng trong tố tụng hình sự, các cơ quan và thể chế được tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

- Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Người chưa thành niên bị buộc tội là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Xử lý chuyển hướng là thủ tục thay thế thủ tục tố tụng hình sự để xử lý người chưa thành niên phạm tội bằng các biện pháp giáo dục, phòng ngừa mang tính xã hội.

- Người làm công tác xã hội là người thực hiện hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo điều tra xã hội là báo cáo do người làm công tác xã hội thực hiện để cung cấp các thông tin về hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, học tập, tình trạng sức khỏe, tâm lý và các thông tin khác về mặt xã hội có khả năng ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên.

- Chương trình xử lý chuyển hướng là kế hoạch chi tiết việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, tổ chức hỗ trợ, giám sát người chưa thành niên thi hành biện pháp xử lý chuyển hướng do người làm công tác xã hội lập nên trên cơ sở kết quả phiên họp xem xét đánh giá khả năng phục hồi của người chưa thành niên.

- Điều phối tư pháp người chưa thành niên là việc tập hợp, tổ chức phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 983

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn