Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng mức tiền ăn hàng ngày cho VĐV thể thao thành tích cao

04/11/2020 10:28 AM

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao (HLV, VĐV).

Quý Tân

Theo đó, trong thời gian tập huấn trong nước, HLV, VĐV được điều chỉnh tăng mức tiền ăn hàng ngày so với mức quy định tại Thông tư 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018, cụ thể như sau:

- Đội tuyển quốc gia: 320.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng);

- Đội tuyển trẻ quốc gia: 320.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng);

- Đội tuyển cấp tỉnh, ngành: 240.000 đồng/người/ngày (tăng 20.000 đồng);

- Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành: 200.000 đồng/người/ngày (tăng 25.000 đồng).

HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á, Đại hội thể thao thế giới được hưởng mức ăn hàng ngày là 480.000 đồng/người/ngày (tăng thêm 80.000 đồng), trong thời gian tối đa 90 ngày.

Thông tư 86/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 901

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn