Mức lương và số giờ chuẩn làm việc của GV

02/06/2012 17:41 PM

Giảng viên (GV) có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 460 giờ chuẩn. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 18/2012/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31/5/2012 về chế độ làm việc đối với GV ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật.

Ms.Thu Trâm

Theo đó, ngoài việc tuân thủ Quy định về chế độ làm việc đối với GV ban hành kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010, GV ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật còn phải thực hiện một số quy định riêng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thời gian làm việc.

Cụ thể, khung định mức giờ chuẩn giảng dạy được quy định đối với giáo sư và GV cao cấp là 360 – 440 giờ; Phó giáo sư và GV chính là 320 – 400 giờ; và 280 – 360 giờ đối với Giảng viên. Việc quy đổi ra giờ chuẩn được thực hiện như sau: một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành trên lớp cho sinh viên được tính bằng 1 giờ chuẩn; không được tính quá 3 giờ chuẩn 1 ngày làm việc khi hướng dẫn thực tập, thực tế chuyên môn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2012, bãi bỏ các quy định trước đây về cùng nội dung trái với Thông tư này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,991

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn