Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng

07/03/2012 09:48 AM

Nội dung này được ban hành tại Thông tư 06/2012/TT-BCA quy định về Kế toán trưởng và Phụ trách kế toán trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Ms. Hinh

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng phải là sĩ quan Công an nhân dân; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc đại học trở lên; phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm. Trường hợp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp, cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm. Bên cạnh đó, nếu không thuộc đối tượng không được làm kế toán và có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng thì đủ điều kiện để bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Phụ trách kế toán, cụ thể: người đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định cho Kế toán trưởng, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng thì có thể được bổ nhiệm Phụ trách kế toán.

Thông tư này có hiệu từ ngày 16/3/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,926

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn