Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức cho kế toán viên từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
22/04/2024 15:00 PM

Xin cho tôi hỏi hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức cho kế toán viên như thế nào? - Xuân Ánh (Bắc Giang)

Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức cho kế toán viên từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 12/4/2024, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Đối tượng cập nhật kiến thức hành nghề kế toán 

Theo Điều 3 Thông tư 292/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 23/2024/TT-BTC) quy định đối tượng cập nhật kiến thức như sau:

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. 

Đối với người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, thì được đăng ký để hành nghề dịch vụ kế toán đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức, nhưng để đảm bảo điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán trong năm tiếp theo năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, thì từ ngày 16 tháng 8 của năm được cấp chứng chỉ đến ngày 15 tháng 8 của năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, người hành nghề phải có đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 5 Thông tư 292/2016/TT-BTC.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên ngày 23/4/2020 thì Ông A không bắt buộc phải học cập nhật kiến thức để được hành nghề dịch vụ kế toán kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ đến hết 15/8/2020. Để tiếp tục duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 thì Ông A phải có đủ thời gian cập nhật kiến thức năm 2021 (từ 16/8/2020 đến 15/8/2021) theo quy định tại Điều 5 Thông tư 292/2016/TT-BTC.

Nội dung cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề

- Về nội dung cập nhật kiến thức:

+ Các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán; kinh nghiệm thực hành kế toán; chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. 

+ Các quy định của pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán; kỹ năng quản lý; chuẩn mực kiểm toán quốc tế; các kiến thức và thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp. 

- Về tài liệu cập nhật kiến thức:

+ Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung theo quy định nêu trên;

+ Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

(Điều 4 Thông tư 292/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 23/2024/TT-BTC))

Đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề phải được gửi chậm nhất là ngày 30/9 hằng năm

Hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề được như sau: 

- Trường hợp kế toán viên hành nghề không có đủ thời gian cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 292/2016/TT-BTC vì những lý do đặc biệt (thai sản, tai nạn, ốm đau kéo dài trên 02 tháng; hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cuối cùng về nội dung có số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu), kế toán viên hành nghề sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ;

+ Có đơn xin hoãn cập nhật kiến thức theo mẫu quy định tại Phụ lục 05/CNKT ban hành kèm theo Thông tư 292/2016/TT-BTC và gửi Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 30/9 hằng năm.

+ Có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên.

- Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho kế toán viên hành nghề về việc được hoãn hoặc không được hoãn giờ cập nhật kiến thức.

Kế toán viên hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay và thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản sao điện tử cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm nay. Số giờ cập nhật kiến thức đã tính cho năm nay thì không được tính cho năm sau.

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay mà kế toán viên hành nghề không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được thông báo tình hình hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu thì kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

(Điều 12 Thông tư 292/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 23/2024/TT-BTCThông tư 39/2020/TT-BTC))

Xem thêm nội dung tại Thông tư 23/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 866

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn