Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn xác định mức tiền lương kế hoạch với quản lý của SCIC

27/10/2018 08:42 AM

Ngày 12/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng với NLĐ và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đỗ Loan

Theo đó, mức tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách được xác định gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch của SCIC như sau:

- SCIC bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, lợi nhuận đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức lương cơ bản (xem thêm tại Phụ lục 2 ban Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

- Trường hợp lợi nhuận kế hoạch cao hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản (tối đa bằng 1 lần mức lương cơ bản).

- Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương kế hoạch xác định dựa vào mức lương cơ bản và giảm trừ theo nguyên tắc:

Cứ 1% lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với 2.900 tỷ đồng thì giảm 0,5% mức lương cơ bản nhưng thấp nhất bằng 1,2 lần mức tiền lương bình quân chế độ…

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,352

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn