Đề án tăng cường phổ biến pháp luật giai đoạn 2018 – 2021

22/12/2017 08:48 AM

Ngày 19/12/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù v.v… giai đoạn 2018 – 2021.

Ngọc Liêu

Trong đó, đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của đề án bao gồm 03 nhóm:

Nhóm 1: Những đối tượng đang được quản lý, giáo dục, cải tạo tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Nhóm 2: Những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

Nhóm 3: Những đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Đề án cũng đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, đơn cử như:

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan như đề xuất bổ sung quy định về đối tượng đặc thù quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; hướng hoạt động, phổ biến pháp luật về cơ sở.

Quyết định 2045/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,855

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:00 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn