Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy định về giải mật tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường

07/08/2017 15:34 PM

Ngày 29/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường (TN – MT).

Hồng Thuận

Theo đó, đối với những tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực TN – MT, việc giải mật được xem xét khi nội dung của nó nếu bị tiết lộ không còn gây nguy hại cho nhà nước và cho ngành TN – MT.

Việc đề xuất giải mật sẽ được căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên, môi trường và tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích nhà nước.

Trình tự giải mật, giảm mật, tăng mật hồ sơ mang bí mật nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 33/2015/TT-BCA , cụ thể đơn vị soạn thảo sẽ thành lập Hội đồng giải mật.

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BTNMT còn quy định những nội dung khác về bảo vệ bí mật nhà nước ngành TN – MT như soạn thảo, phát hành, tiếp nhận và thu hồi hồ sơ mang bí mật nhà nước.

Thông tư 11/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,156

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn