Nội dung giám sát gián tiếp đề án thăm dò khoáng sản

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

Võ Thương
Võ Thương

Theo đó, nội dung giám sát gián tiếp được thực hiện thông qua việc:

- Kiểm tra tài liệu nguyên thủy gồm:

+ Hồ sơ pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư, nghiệm thu công trình.

+ Hồ sơ thi công liên quan đến công trình thăm dò; vị trí các công trình thăm dò, mẫu lõi khoan, kết quả đo karota, nhật ký, ảnh chụp, thiết đồ công trình, kết quả phân tích mẫu các loại, bản đồ các loại.

+ Kiểm tra, đánh giá quyết định số lượng công trình thăm dò đạt chất lượng theo đề án thăm dò được phê duyệt; tính hợp lý của số liệu đã thu thập tại thực địa theo từng hạng mục công việc thăm dò.

- Nhận xét, đánh giá số lượng, chất lượng thi công thăm dò, tính phù hợp về trình tự thi công, hệ phương pháp kỹ thuật thăm dò; xác nhận khối lượng, chất lượng thu thập tài liệu nguyên thủy.

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.

762

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác