Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đào tạo 2.000 cử nhân luật tại Đại học Kiểm sát Hà Nội

25/02/2016 09:57 AM

Ngày 23/02/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020".

Hoàng Hiệp
Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, như là:

- Đào tạo 15,3% tổng biên chế có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở đào tạo và các đơn vị tham mưu chiến lược của Ngành.

- Đào tạo khoảng 2.000 cử nhân luật chính quy tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân.

- Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho 90% công chức có trình độ cử nhân luật.

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 80% – 90% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chương trình quy định cho từng chức vụ …

Quyết định 282/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,641

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn