Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 và Tuần 08 Năm 2021

22/02/2021 14:45 PM

Sau đây là những văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong 02 tuần qua (từ ngày 08 - 21/02/2021):

Thùy Liên

1. Chi phí cách ly tập trung đối với người Việt Nam trong nước

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch có mức phí cách ly như sau:

- Nếu tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 16.

- Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do Nhà nước bố trí thì chỉ phải tự chi trả tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung;

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách hỗ trợ tiền ăn...

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 16/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.

2. Bỏ hình thức thi vấn đáp khi thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế   

Ngày 26/01/20521, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo đó, quy định hình thức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

- Bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm;

- Thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút.

(Hiện hành, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 117/2012/TT-BTC quy định hình thức thi bao gồm thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi từ 30 phút đến 180 phút tùy hình thức thi).

Thông tư 10/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021.

3. Hình thức kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán   

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Theo đó, việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo 02 hình thức:

- Kiểm tra gián tiếp:

Là việc cơ quan chủ trì kiểm tra thực hiện giám sát tình hình đối tượng được kiểm tra tuân thủ các nghĩa vụ thông báo, nộp các báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra trực tiếp:    

Là việc cơ quan chủ trì kiểm tra thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán; trong đó gồm:

+ Kiểm tra định kỳ;

+ Kiểm tra đột xuất.   

Thông tư 09/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021.

4. 03 cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân

Ngày 05/02/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Theo đó, cá nhân là người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế bằng một trong 03 hình thức sau:

- Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

- Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

- Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.   

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,641

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn