Văn bản nổi bật tuần 13 năm 2024

01/04/2024 09:26 AM

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; Từ ngày 15/5/2024, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 25 - 31/3/2024.

Thanh Rin

1. Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Các quy định trong Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024, bao gồm:

- Điều 190: Quy định về hoạt động lấn biển

- Điều 248: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15.

Tuy nhiên, với mong muốn đưa Luật Đất đai 2024 sớm áp dụng vào cuộc sống so với kế hoạch, Chính phủ sẽ có đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/7/2024.

Để có cơ sở với đề xuất trên, ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 202/TTg-NN hỏa tốc gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Đồng thời cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các Nghị định và xây dựng, ban hành các Thông tư theo thẩm quyền của mình.

Xem thêm tại Công văn 202/TTg-NN ngày 26/3/2024.

2. Từ ngày 15/5/2024, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần

Ngày 26/3/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, từ ngày 15/5/2024, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất thay vì 06 tháng một lần theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Giá bán điện bình quân sẽ được tính toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/03/2024. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/5/2024 và thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

3. Thay đổi quy định về hồ sơ dự thi lần đầu lấy chứng chỉ kế toán viên từ 01/7/2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2024/TT-BTC ngày 26/3/2024 sửa đổi Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Theo đó, hồ sơ dự thi lần đầu lấy chứng chỉ kế toán viên từ 01/7/2024 sẽ được quy định như sau:

- Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 3x4cm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 22/2024/TT-BTC ) kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 91/2017/TT-BTC , có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng;

Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;

- 3 ảnh màu cỡ 3x4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận;

Thông tư 22/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

4. Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024

Ngày 26/3/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 201/QĐ-BXD về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng sẽ có một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, Kết luận 80-KL/TW, Quyết định 1521/QĐ-TTg năm 2020 và các văn bản hướng dẫn,...và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi sát sao, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2023, 2024.

- Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; dự thảo Luật Cấp, Thoát nước.

- Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp luật và giải đáp pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Xem thêm tại Quyết định 201/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 26/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,026

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
44.223.39.67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn