Văn bản nổi bật tuần 17 năm 2024

02/05/2024 09:42 AM

Quy định về chứng từ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025; Hướng dẫn mở thầu đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng;...là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 22/4 - 28/4/2024.

Quốc Đạt

1. Quy định về chứng từ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, chứng từ kế toán hành chính, sự nghiệp được quy định như sau:

- Các đơn vị kế toán được tự thiết kế chứng từ kế toán của đơn vị để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phù hợp yêu cầu quản lý, đảm bảo đủ các thông tin phục vụ hạch toán kế toán, trừ trường hợp đã có quy định mẫu biểu chứng từ kế toán tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Chứng từ kế toán do đơn vị tự thiết kế phải phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, tuân thủ các nội dung quy định tại Luật Kế toán 2015, phù hợp với thông tin cần ghi sổ kế toán và yêu cầu quản lý của đơn vị.

- Trường hợp đơn vị kế toán, đơn vị hạch toán phụ thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị) sử dụng các chứng từ kế toán in sẵn, thì phải thực hiện bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Đối với loại chứng từ kế toán được cơ quan có thẩm quyền quy định phải quản lý riêng biệt, chặt chẽ như tiền, thì đơn vị phải thực hiện đúng quy trình quản lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Xem thêm Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

2. Hướng dẫn mở thầu đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, việc mở thầu đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng được hướng dẫn như sau:

- Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

- Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

+ Bên mời thầu phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở E-HSĐXKT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu;

+ Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu đăng tải danh sách này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm bản chụp (scan) văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau khi đăng tải thành công, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi thông báo đến các nhà thầu tham dự gói thầu;

+ Sau khi đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu mở E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công khai biên bản mở E-HSĐXTC trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem thêm Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hết hiệu lực thi hành, trừ Mẫu số 7A và Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành cho đến khi Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực thi hành.

3. Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện từ ngày 01/6/2024

Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện từ ngày 01/6/2024 là nội dung tại Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện như sau:

- Bên bán và Bên mua có quyền áp dụng giá cố định bình quân đã thỏa thuận cho các năm trong thời hạn hợp đồng. Trường hợp Bên bán và Bên mua thống nhất quy đổi giá cố định bình quân đã thỏa thuận thành giá cố định từng năm thì việc xác định các mức giá cố định này phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 07/2024/TT-BCT .

- Trên cơ sở các điều kiện vay vốn thực tế và khả năng tài chính của dự án, Bên bán và Bên mua thỏa thuận giá cố định bình quân của nhà máy điện thành giá cố định từng năm (FCj Giá cố định năm j) với điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được Bên bán và Bên mua thỏa thuận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá cố định từng năm do Bên bán và Bên mua thỏa thuận bằng tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) của nhà máy điện;

+ Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay cho đầu tư xây dựng nhà máy điện theo thời hạn hoàn trả vốn vay.

Xem thêm Thông tư 07/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024 và thay thế Thông tư 57/2020/TT-BCT .

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của cá nhân

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Theo đó, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của cá nhân gồm:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” theo Mẫu số 01 và Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 43/2024/NĐ-CP ;

- Có một trong các tài liệu chứng minh những đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề: Băng hoặc đĩa hình hoặc ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo đang nắm giữ hoặc bản chứng thực trong trường hợp cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản photocopy (có bản gốc để đối chiếu) trong trường hợp cá nhân nộp trực tiếp giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen hoặc các tài liệu khác liên quan.

Xem thêm Nghị định 43/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2024, thay thế Nghị định 123/2014/NĐ-CP .

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,048

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 09:50 | 19/06/2024 Công văn 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
  • 08:15 | 19/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT ngày 14/6/2024 hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 00:05 | 19/06/2024 Nghị định 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
  • 09:30 | 18/06/2024 Nghị quyết 130/2024/QH15 ngày 08/6/2024 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
  • 09:25 | 18/06/2024 Ngày 08/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
  • 09:05 | 18/06/2024 Công văn 3300/BYT-KCB ngày 14/6/2024 hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.
44.221.73.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn