Văn bản nổi bật tuần 18 năm 2024

06/05/2024 08:35 AM

Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 29/4 - 05/5/2024.

Diễm My

1. Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ngày 11/4/2024, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân.

Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân, bao gồm: đối tượng, nguyên tắc thi đua, khen thưởng; cụm thi đua; tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; loại hình, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền, trách nhiệm, thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học - Sáng kiến; Quỹ thi đua, khen thưởng.

Đối với Tòa án quân sự các cấp, Thông tư 01/2024/TT-TANDTC chỉ quy định việc xét khen thưởng danh hiệu vinh dự Tòa án nhân dân, “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” và các hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, “Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 11/6/2024.

2. Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024

Ngày 26/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Theo đó, lưu ý đối với quá trình đăng ký và xử lý nguyện vọng như sau:

* Từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa,) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;

- Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);

- Các nguyện vọng của thí sinh ĐKXT vào tất cả các CSĐT đăng ký theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), đồng thời thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại ĐATS của các CSĐT) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đã ĐKXT để các CSĐT sử dụng xét tuyển (Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên Hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký);

- Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển;

- Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

* Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 6/8/2024:

Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

* Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực Phụ lục VI và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có);

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của CSĐT trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

Xem chi tiết tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/4/2024.

3. Căn cứ, trình tự, thủ tục cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra của VKSNDTC

Ngày 24/4/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2024/TT-VKSTC quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, căn cứ, trình tự, thủ tục cách chức đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Vụ Tổ chức cán bộ xin ý kiến Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước khi trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm quân sự trung ương: thực hiện theo quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư này, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Thông tư 01/2024/TT-VKSTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

4. Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 26/4/2024, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 488/QĐ-BHXH về Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Quy chế này quy định chi tiết, hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định cụ thể tại: khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 2 Điều 71; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 1 Điều 81; khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam.

- Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tập thể thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; cá nhân, tập thể ngoài hệ thống BHXH Việt Nam có thành tích trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), có công lao đối với sự nghiệp phát triển BHXH, BHYT ở Việt Nam.

Xem chi tiết tại Quyết định 488/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 26/4/2024 và thay thế Quyết định 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,882

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 09:50 | 19/06/2024 Công văn 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
  • 08:15 | 19/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT ngày 14/6/2024 hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 00:05 | 19/06/2024 Nghị định 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
  • 09:30 | 18/06/2024 Nghị quyết 130/2024/QH15 ngày 08/6/2024 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
  • 09:25 | 18/06/2024 Ngày 08/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
  • 09:05 | 18/06/2024 Công văn 3300/BYT-KCB ngày 14/6/2024 hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.
44.221.73.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn