Văn bản nổi bật tuần 19 năm 2024

13/05/2024 08:49 AM

Tiếp tục thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024; Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam tỷ USD;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 06 - 12/5/2024.

Thanh Rin

1. Tiếp tục thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024 trong tháng 5/2024

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 65/NQ-CP ngày 7/5/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024 do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục phối hợp các bộ, cơ quan liên quan thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành các Luật về đất đai, tổ chức tín dụng, kinh doanh bất động sản, nhà ở... trong tháng 5 năm 2024. bảo đảm điều kiện để trình Quốc hội cho phép sớm thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

- Khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

- Nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2024) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 65/NQ-CP ngày 7/5/2024.

2. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam tỷ USD

Đây là mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW năm 2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, các mục tiêu được Chính phủ đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 như sau:

- Có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

- Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số doanh nghiệp đạt khoảng 10%.

- Khoảng 65 - 70% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học trở lên.

- Khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ.

- Có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, 120 doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt trên 1 tỷ USD và 100 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế trên 100 triệu USD.

- Số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm.

- Có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09/5/2024.

3. Mẫu báo cáo thẩm định đối với đấu thầu qua mạng và không qua mạng từ ngày 15/6/2024

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Theo đó, các mẫu báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng sẽ được áp dụng từ ngày 15/6/2024, bao gồm:

- Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu;

- Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường;

- Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP .

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

4. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” từ ngày 01/7/2024

Ngày 06/5/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng.

Cụ thể, các đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

(1) Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” hằng năm:

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” để tặng hằng năm cho tập thể tham gia các phong trào của cụm, khối thi đua do Bộ Xây dựng tổ chức, bao gồm:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng (đối với các doanh nghiệp bao gồm công ty mẹ và các công ty con);

- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thuộc các cụm, khối thi đua do Bộ Xây dựng tổ chức.

(2) Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” theo chuyên đề:

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” để tặng cho tập thể tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Xây dựng tổ chức, phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên, bao gồm:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

Xem thêm tại Thông tư 01/2024/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,410

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 09:50 | 19/06/2024 Công văn 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
  • 08:15 | 19/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT ngày 14/6/2024 hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 00:05 | 19/06/2024 Nghị định 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
  • 11:00 | 18/06/2024 Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
  • 09:30 | 18/06/2024 Nghị quyết 130/2024/QH15 ngày 08/6/2024 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
  • 09:25 | 18/06/2024 Ngày 08/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
  • 09:05 | 18/06/2024 Công văn 3300/BYT-KCB ngày 14/6/2024 hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.
44.221.73.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn