Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2017

01/05/2017 08:00 AM

Trong tuần qua (từ ngày 24 – 30/4/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản nổi bật về tiền lương, BHXH… đơn cử như sau:

Yến Linh

1. Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2017

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng; áp dụng với các đối tượng sau:

-  Cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

- Người làm việc chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP .

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

2.  Điều kiện thành lập nhóm trẻ độc lập

Nội dung này được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ 21/4/2017; cụ thể như sau:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ em của các gia đình.

- Giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 77 của Luật giáo dục.

- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên; diện tích phải bảo đảm ít nhất 1,5 m2/trẻ em;

- Những nơi có tổ chức ăn phải có bếp riêng đặt xa nhóm trẻ, an toàn; bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trang thiết bị phải đảm bảo:

+ Có chiếu hoặc thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, khăn và ca, cốc, đủ bô cho trẻ đi vệ sinh và ghế cho giáo viên;

+ Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích; đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;

+ Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em.

3. Trường hợp người có BHYT không được thanh toán vật tư y tế

Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2017/TT-BYT về việc ban hành kèm theo danh mục  và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

 Theo đó, quỹ BHYT không thanh toán đối với vật tư y tế cho người tham gia BHYT trong các trường hợp sau đây:

-  Vật tư y tế đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn tài chính khác chi trả;

-  Vật tư y tế sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc phạm vi quyền lợi theo quy định của pháp luật về BHYT.

Thông tư 04/2014/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.
 
4. Ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn khi phân bổ NSTW

Quyết định 12/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chí phân bổ NSTW cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định dựa trên số xã của địa phương đến năm 2016 với hệ số ưu tiên theo đối tượng xã như sau:

- Các xã đặc biệt khó khăn:

+ Các xã dưới 5 tiêu chí: Hệ số 5,0;

+ Các xã còn lại: Hệ số 4,0.

- Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3.

- Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững): Hệ số 1,0.

 Quyết định 12/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,383

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  • 15:30 | 03/12/2020 Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/07/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
  • 14:30 | 03/12/2020 Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.
  • 09:20 | 03/12/2020 Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn