Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 44 Năm 2017

06/11/2017 09:09 AM

Sau đây là một số văn bản nổi bật trong tuần qua (từ ngày 30/10 - 05/11/2017) mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được liên quan đến giáo dục, thể thao - y tế..:

Văn Dũng

1. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó:

- Bỏ Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA .

- Đối với chủ xe là người Việt Nam trong quá trình đăng ký, cấp biển số xe sẽ không yêu cầu xuất trình “Sổ hộ khẩu” và không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.

- Bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe.

Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

2. Sẽ xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

- Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT .

- Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

- Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010.

- Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC ban hành ngày 27/10/2017.

3. Hướng dẫn công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 08/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/12/2017) về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó,

- Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết.

- Đề tài để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu, khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

- Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.

4. Phấn đấu đến 2025, tuổi thọ trung bình người Việt là 74,5 tuổi

Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ phấn đấu đạt được các mục tiêu, đơn cử như sau:

- Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

- Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.

- Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.

- Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20% và tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%.

- Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân.

Nghị quyết 20-NQ/TW được ban hành ngày 25/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,456

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 10:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn