Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2017

04/09/2017 14:23 PM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật nhất được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 28/8 – 03/9/2017):

Kiều Nga

1. Chính phủ vừa thông qua 03 dự án Luật vào tháng 8/2017

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 83/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017 được ban hành vào ngày 31/8/2017.

Theo đó, thông qua 03 dự án Luật sau đây:

- Dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi);

- Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung);

- Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Ngoài ra, Nghị quyết  83/NQ-CP còn thông qua các đề nghị xây dựng dự án Luật, Nghị định, cụ thể đối với:

- Dự án Luật chứng khoán (sửa đổi);

- Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước;

- Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Dự án luật

2. Hướng dẫn chuyển xếp lương với công nhân quốc phòng

Ngày 10/10/2017, Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc xếp bậc lương được thực hiện cụ thể như sau:

- Đối với các hệ số lương từ 3,95 trở xuống thì cứ sau 2 năm (đủ 24 tháng) sẽ được xếp lên 1 bậc lương;

- Đối với các hệ số lương trên 3,95 thì cứ sau 3 năm (đủ 36 tháng) sẽ được xếp lên 1 bậc lương.

Trường hợp đã xếp lương bậc 10/10 trong loại, nhóm lương mới mà thời gian có đóng BHXH bắt buộc còn từ đủ 36 tháng trở lên thì được xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; cụ thể:

- Đủ 36 tháng được tính 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm;

- Đủ 12 tháng tiếp theo tính thêm 1%.

Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 4 của Thông tư 207/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng cũng hướng dẫn rõ việc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Công nhân quốc phòng

3. Điều kiện dự thi thăng hạng lên giảng viên hạng II

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3847/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017 được ban hành vào ngày 22/08/2017.

Theo đó, đề cập rõ về thời gian giữ ngạch/hạng giảng viên (mã số: 15.111 hoặc V.07.01.03) hoặc tương đương; cụ thể, viên chức dự thi phải có thời gian tối thiểu là:

- 09 năm (đủ 108 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ;

- 06 năm (đủ 72 tháng) đối với người có bằng tiến sĩ.

Trong đó, thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mã số: 15.111 hoặc hạng CDNN giảng viên, mã số: V.07.01.03 tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Công văn cũng đề cập thêm đối với tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ: Hội đồng thi chỉ chấp nhận trường hợp có văn bằng (hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng của cơ sở đào tạo), chứng chỉ yêu cầu.

Giảng viên

4. Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm của cơ sở sản xuất

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015.

Theo đó, cơ sở sản xuất có từ 30% tổng lao động trở lên là dân tộc thiểu số có thể nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người lao động thay cho bản sao CMND/hộ chiếu trong hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm.

Cụ thể, thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số;

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người lao động;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người lao động.

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,251

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn