TP.HCM: Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị F0

03/12/2021 17:06 PM

Ngày 02/12/2021, Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành Công văn 9300/SYT-NVY về việc các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới.

TP.HCM: Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị F0

TP.HCM: Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị F0 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

(1) Tái cấu trúc và chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Sở Y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi) khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô giường điều trị và giường hồi sức COVID-19 (nếu có) để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị COVID-19 trong tình hình mới và gửi về sở Y tế chậm nhất trước ngày 10/12/2021.

(2) Duy trì các bệnh viện chuyển đổi công năng và bệnh viện tách đôi chuyển tiếp nhận điều trị COVID-19

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và các bệnh viện tách đôi cập nhật lại quy mô giường bệnh dành cho công tác điều trị COVID-19 (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng) gửi về sở Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định.

(3) Duy trì các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đáp ứng điều trị COVID-19 trong tình hình mới

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện dã chiến cập nhật lại quy mô giường bệnh, lưu ý hỗ trợ các quận không triển khai được bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện dã chiến không thể tồn tại lâu dài (Quận 1, Quận 3...) (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng) gửi về Sở Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định.

(4) Phân cụm các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 và công tác điều phối chuyển người mắc COVID-19

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện cụm trưởng và các bệnh viện thành viên chủ động có kế hoạch giao ban, hội chẩn và hỗ trợ cho công tác chuyển tuyến giữa các bệnh viện. Sở Y tế yêu cầu Tổ điều phối chuyển tuyến tăng cường giám sát và đảm bảo điều phối chuyển tuyến kịp thời giữa các bệnh viện trong từng cụm và giữa các cụm.

(5) Rà soát công tác hậu cần và ưu tiên phân bổ nguồn nhân lực hợp lý tham gia công tác điều trị COVID-19

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các phòng chức năng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện các vấn đề mới phát sinh trong công tác thu dung, điều trị tại các bệnh viện để hướng dẫn, củng cố và chấn chỉnh. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế phối hợp Văn phòng Sở Y tế triển khai nhóm zalo về hậu cần chống dịch để Sở Y tế kịp thời nắm bắt khó khăn của bệnh viện và hỗ trợ kịp thời.

Công văn 9300/SYT-NVY có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Lý Hải

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn