Toàn bộ công chức cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng vào năm 2030

16/07/2021 08:44 AM

Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc.

Đây là mục tiêu trong cải cách chế độ công vụ tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Toàn bộ công chức cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng vào năm 2030

Toàn bộ công chức cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng vào năm 2030 (Ảnh minh họa)

Theo đó, để đạt mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như:

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, đổi mới công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện, chính sách để giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng.

Xây dựng, ban hành các quy định thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào của công chức, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ;...

Hiện hành, tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV yêu cầu một trong các tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp xã như sau:

Điều 1. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;…

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021.

>>> Xem thêm: Miễn tập sự đối với công chức cấp xã hiện nay được quy định ra sao? Trường hợp nào thì được miễn chế độ tập sự?

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn