Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/04/2024 16:15 PM

Cho tôi hỏi, mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào? – Mai Loan (Hưng Yên)

 

Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào? (Hình từ internet)

Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

Ngày 03/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

Theo nội dung của Thông tư, mã số ngạch công chức thi hành án dân sự được quy định như sau:

- Chấp hành viên cao cấp sẽ có mã số là: 03.299

- Chấp hành viên trung cấp sẽ có mã số là: 03.300

- Chấp hành viên sơ cấp sẽ có mã số là: 03.301

- Thẩm tra viên cao cấp thi hành án sẽ có mã số là: 03.230

- Thẩm tra viên chính thi hành án sẽ có mã số là: 03.231

- Thẩm tra viên thi hành án sẽ có mã số là: 03.232

- Thư ký thi hành án sẽ có mã số là: 03.302

- Thư ký trung cấp thi hành án sẽ có mã số là: 03.303

Tiêu chuẩn chung đối với ngạch công chức thi hành án dân sự

Theo Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngạch công chức thi hành án dân sự sẽ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

- Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Cách tính thời gian làm công tác pháp luật cho công chức dự thi nâng ngạch

Thời gian làm công tác pháp luật là một trong những điều kiện cần có khi công chức muốn nâng hạng ngạch của mình.

Điều 2 Thông tư 02/2024/TT-BTP nêu rõ các khoảng thời gian làm các công việc sau đây sẽ được cộng lại để tính thời gian làm công tác pháp luật, gồm:

- Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án; Thẩm phán, Thẩm tra viên ngành Tòa án, Thư ký Tòa án; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát; Điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trinh sát viên trung cấp trở lên, Cảnh sát viên trung cấp trở lên của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Trinh sát viên trung cấp trở lên của lực lượng An ninh nhân dân; sỹ quan điều tra, bảo vệ an ninh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thanh tra viên;

- Thời gian có trình độ cử nhân luật trở lên và giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ cử nhân luật trở lên đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau: Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; hệ thống thi hành án dân sự; các cơ quan tòa án, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra, nội vụ, nội chính, pháp chế, cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo pháp luật trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; thời gian có trình độ cử nhân luật trở lên thuộc trường hợp được tính là tương đương thời gian giữ ngạch theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP;

- Thời gian có trình độ cử nhân luật trở lên và giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên;

- Thời gian hành nghề luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, quản tài viên, thừa phát lại.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 263

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn