TPHCM: Lương cán bộ không chuyên trách cấp xã cao nhất 4,8 triệu đồng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/04/2024 11:00 AM

Xin hỏi tiền lương cán bộ không chuyên trách cấp xã theo trình độ tại TPHCM cao nhất bao nhiêu một tháng? – Minh Tuấn (TPHCM)

Tiền lương cán bộ không chuyên trách cấp xã theo trình độ tại TPHCM

Tiền lương cán bộ không chuyên trách cấp xã theo trình độ tại TPHCM (Hình từ internet)

Lương cán bộ không chuyên trách cấp xã trình độ đại học cao nhất 4,8 triệu đồng

Tiền lương cán bộ không chuyên trách cấp xã được nhắc đến trong bài viết chính là mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Hiện hành, mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đề cập tại Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được xếp theo trình độ:

(1) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ trên đại học hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,67 lần mức lương cơ sở;

Hiện hành, lương cơ sở đang áp dụng là 1.800.000 đồng/tháng, nên lương cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học cao nhất 4.806.000 đồng/tháng.

(2) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,34 lần mức lương cơ sở;

Với lương cơ sở đang áp dụng là 1.800.000 đồng/tháng, thì lương cán bộ không chuyên trách có trình độ đại học cao nhất 4.212.000 đồng/tháng.

(3) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ cao đẳng hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,10 lần mức lương cơ sở;

(4) Người hoạt động không chuyên trách có trình độ trung cấp hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,86 lần mức lương cơ sở.

**Người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài lương hưu, chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được hưởng 100% mức phụ cấp chức danh quy định tại khoản (4) và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

**Phụ cấp trách nhiệm đối với 07 chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (đối với những phường, xã, thị trấn còn tổ chức Hội Nông dân); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm 07 chức danh Phó các đoàn thể chính trị - xã hội quy định tại khoản này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh đó.

**Hỗ trợ hằng tháng đối với cấp phó thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách và không kiêm nhiệm các chức danh khác) bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

18 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

- Văn phòng Đảng ủy;

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;

- Thường trực Khối vận;

- Tuyên giáo;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

- Bình đẳng giới - Trẻ em;

- Công nghệ thông tin;

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phụ trách kinh tế;

- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 849

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn