08 trường hợp công chứng viên bị miễn nhiệm

26/08/2020 13:52 PM

Hiện hành, công chứng viên có thể được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân hoặc bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Luật Công chứng 2014.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, công chứng viên bị miễn nhiệm trong 08 trường hợp sau:

(1) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định;

(2) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(3) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

(4) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

(5) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng theo quy định mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

(6) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

(7) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

(8) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại thời điểm được bổ nhiệm.

Trong đó:

- Người bị miễn nhiệm công chứng viên sẽ bị thu hồi Thẻ công chứng viên.

- Người bị miễn nhiệm công chứng viên theo quy định nêu trên được xem xét bổ nhiệm lại nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định và lý do miễn nhiệm không còn.

- Trường hợp người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt VPHC đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,464

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn