Toàn bộ Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai đang có hiệu lực

10/09/2020 15:41 PM

Sau đây là tổng hợp toàn bộ 13 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 đang có hiệu lực thi hành:

File Word Toàn bộ Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

đang có hiệu lực

1. Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

3. Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

4. Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

5. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

6. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

7. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

8. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

9. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

11. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

12. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

13. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn