Thay đổi chính sách thu bảo hiểm từ 01/01/2015

18/12/2014 09:07 AM

(TVPL) Từ 01/01/2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi khi Luật BHYT sửa đổi 2014, Luật việc làm 2013 có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian chờ đợi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 4064/BHXH-THU về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN kể từ 01/01/2015. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc.

2. Mức hưởng BHYT được điều chỉnh từ 01/01/2015 nên cơ quan, đơn vị yêu cầu người lao động là người có công cách mạng, người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng trước đây chưa được xác định quyền lợi phải bổ sung các chứng nhận theo quy định để làm thủ tục điều chỉnh thẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới.

3. Hàng tháng, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32,5% (trong đó, người sử dụng lao động chịu 22% và người lao động chịu 10,5%). Việc đóng tiền vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN phải thực hiện cùng lúc.

4. Về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Theo đó:

- Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHXH thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHTN thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

5. BHXH thành phố đã có Công văn 3558/BHXH-THU  (ngày 13/11/2014) yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.

Nếu phát hiện ra việc cố tình vi phạm trong các trường hợp tăng mới từ 01/01/2015 thì BHXH thành phố sẽ không chịu trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai gian dối.

Thúy Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 93,282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn